Vi vil ha flere med på laget!

01.01.0001

Vi vil ha flere med på laget! 

Dra nytte av Bergensregionens viktigste nettverk - bli medlem i Bergen Næringsråd!

Vi er partipolitisk uavhengig og jobber for at næringslivet i Bergensregionen skal ha gode rammevilkår.

Du bør bli medlem i Bergen Næringsråd hvis du:

  • Ønsker å påvirke din egen hverdag og din bedrifts rammebetingelser?

  • Vil treffe andre næringsdrivende i åpne nettverk?

  • Søker inspirasjon, informasjon og kunnskap?

  • Vil ha mulighet til synliggjøre deg og bedriften din ved å være en del av vår regions viktigste nettverk?Vi har i dag nærmere 3 200 medlemmer fra 1 500 bedrifter, men vi vil gjerne ha flere med på laget. Følg oss på facebook for oppdateringer om alt vi gjør!

Dette er noe av det vi jobber med:

Næringspolitikk
Bergen Næringsråd setter dagsorden i viktige saker for å sikre gode rammevilkår og skape muligheter for vekst for våre medlemsbedrifter. Vi har tett dialog med viktige beslutningstakere og politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.

Synliggjøring
Bergen Næringsråd synliggjør våre medlemsbedrifter, våre vitale kompetansemiljøer og vårt lokale næringsliv gjennom rapporter, møtevirksomhet, mediekontakt, og web/sosiale medier.

Møter, nettverk og kompetanse
Bergen Næringsråd har regionens viktigste arena der næringslivet møter politikk, forvaltning, forskning og utdanning. Her bygger du nettverk og får økt din kompetanse. I fjor arrangerte vi mer enn 120 møter for våre medlemmer.

Internasjonale relasjoner
Vi utfører handelskammertjenester, har nettverkstilbud for utenlandske arbeidstakere, arrangerer delegasjonsreiser og holder ulike internasjonalt rettede møter og arrangementer. 


Meld deg inn ved å fylle ut skjemaet under eller send en epost til medlem@bergen-chamber.no

 

Bli medlem

OM BEDRIFTEN
FAKTURERING
GODKJENN FØLGENDE