Optimisme for 2018

01.01.0001

Gode vekstprognoser, lavere arbeidsledighet og generell optimisme var nøkkelordene da eksperter presenterte finansielle utsikter for 2018.

I dag samlet næringslivet i Bergen seg for det årlige møte om finansielle utsikter som arrangeres av Bergen Næringsråd og DnB.

Tormod Vågenes, porteføljeforvalter i Holberg fondene beskrev de økonomiske makrotrendene som svært positive for utsiktene inn i 2018. Gjennomsnittlig har verdens BNP steget med 3 prosent, politisk støy virker ikke å ha hatt en negativ virkning, arbeidsledigheten synker i både USA og EU. Rentepolitikken i Norge er stabil og man kan forvente en slak stigning i renten fremover som følge av den økonomiske veksten og lave arbeidsledigheten.

Både bedrifter og husholdninger i Norge er preget av en generell optimisme, og selv om nedgangen i boligmarkedet for de store byene synes å være dramatiske, så er dette så langt kun små justeringer i et litt større perspektiv. Oslo som har opplevd størst nedgang er nå bare tilbake på prisnivået ved inngangen til 2017.


Videre presenterte Magny Øvrebø, finansdirektør i Nordea Liv, aksjemarkedet fremover. 2017 hadde i gjennomsnitt en vekst på 20 prosent og det er gode forutsetninger til stede for at 2018 også blir et godt år. Inntjeningen i næringslivet stiger og rentene forventes å fortsatt være relativt lave. To jokere ble trukket frem, uventede hopp i inflasjon og eventuelle «sorte svaner» som krig, geopolitiske forstyrrelser, eller terrorisme. Øvrebø forklarer også at Nordea tror det største potensiale ligger i såkalte «emerging markets», og at spesielt aksjemarkedet i USA virker å være noe overpriset.


Tippekonkurransen
Tradisjonen tro tippet forsamlingen i fjor på spørsmål knyttet til den økonomiske fremtiden og litt til. Medlemmene av næringsrådet var nok en gang noe pessimistiske hva gjaldt verdien på Oslo Børs og Dow Jones og bommet i år fullstendig på mengden nedbør. Det ble imidlertid langt bedre treff på renten, arbeidsledighet, dollarkursen og oljeprisen. Det var også stor uenighet rundt hvem som skulle bli statsminister, med hele 43 prosent som tippet Jonas Gahr Støre. 


Pallen:
Nr 3: En kvinne som bommer på børsene, men tar igjen på styringsrenten, arbeidsledighet, dollarkurs og oljeprisen. Og hun trodde selvfølgelig på sølvplass til Brann: June Birkeland (Grieg Star Shipping
Nr 2: En mann som ser ut til å ha kunnskap om det meste. Hevder seg i toppen på de fleste spørsmål og treffer blink på statsministervalget og styringsrenten: Olav Helge Enoksen (Nordea)
Nr 1: Vinneren er en mann som svarer jevnt over bra på det meste unntatt valg av statsminister. Korrekt svar på rente, dollarkurs og antall børsnoterte selskaper i Hordaland, og er tett på de andre spørsmålene: Franz S. Skare (DnB).
Vi gratulerer!(f.v: Anders Skjævestad, Franz S. Skare og Olav Helge Enoksen. June Birkeland var ikke tilstede)