Gjennomslag for bybanen i Åsaneveien (Helleveien)

01.01.0001

Bybanen i åpen trase

I tråd med oppfordringen fra Bergen Næringsråd og andre aktører har byrådet nå bestemt seg for å legge bybanen i åpen trase langs Helleveien, i stedet for gjennom tunnel i Sandviken. Nye utredninger fra Helge Hopen og Veivesenet viser at denne løsningen vil redusere biltrafikken i sentrum, bedre miljøsituasjonen i Ytre Sandviken og være økonomisk forsvarlig ved å fjerne det nåværende behovet for bymiljøtunnelen. Næringsrådet har, i tillegg til ovennevnte fordeler, videre påpekt at løsningen har betydelige fordeler for næringstransporten og næringslivet i sentrum. Byrådsleder, Harald Schjelderup, og byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, håper på bred støtte i bystyret for den nye løsningen. 

Næringsrådet sendte før jul en skriftlig oppfordring til byrådsleder Schjelderup og argumenterte fordelene med den nå valgte løsningen. Les mer her