Til minne om Knud Fleischer

01.01.0001

Det er med sorg vi har mottatt melding om at vårt æresmedlem Knud Fleischer er gått bort.

Utover et krevende arbeid som bedriftsleder, viste Knud Fleischer et sterkt samfunnsengasjement – både i politikk og i næringsorganisasjoner.
Han ble i 1980 utnevnt til Æresmedlem i Bergens Håndverks- og Indistriforening (nå Bergen Næringsråd), etter at han i en lang periode hadde nedlagt et stort arbeid for organisasjonen. Han var styreleder i 1963-65.

Knud Fleischer var blant flere sentrale næringslivsledere som var sterke drivkrefter for en positiv næringsutvikling i Bergen i 60 og 70-årene. Og han ytet positive bidrag i prosessen for å skape sterkere lokale næringsorganisasjoner, en prosess som resulterte i Bergen Næringsråd. Fleischer kunne også bidra fra sin posisjon som medlem av Børskomiteen i Bergens Børs.

Knud Fleischer sto for gode verdier i sin ledergjerning, og var engasjert og elskverdig i sin væremåte. Hedersmann er en treffende karakteristikk.

 

Marit Warncke
Adm. direktør Bergen Næringsråd

Helge Dyrnes
tidligere adm. direktør i Bergen Næringsråd