Skal få flyktninger raskere i jobb

01.01.0001

Mustafa Sharhour er en av flere tidligere flyktninger som har fått jobb igjennom «Raskt i jobb» prosjektet. Her avbildet hos sin nye arbeidsgiver, Dale of Norway.

 

Skal få flyktninger raskere i jobb


Skal vi lykkes med integrering må flere flyktninger få muligheter i næringslivet, sier Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i NAV.

En næringspolitisk undersøkelse gjennomført av Bergen Næringsråds medlemsbedrifter i august 2017, viste at tilgang på kompetent arbeidskraft utpekes som den viktigste faktoren for å sikre fremtidig konkurransekraft. NAVs «Raskt i jobb» prosjekt er et samarbeid med Bergen kommune som gir tilgang på nettopp kompetanse igjennom å bistå flyktninger med høyere utdanning eller fagbrev ut i arbeid.

Flyktninger er en uutnyttet ressurs i dag. Å få flyktninger raskere i arbeid eller utdanning er det viktigste vi kan gjøre for integreringen. Det er også gledelig at prosjektet springer ut av vårt Samarbeidsråd for Mangfold og Inkludering, sier Marit Warncke, adm. dir. i Bergen Næringsråd.

Deltagerne i «Raskt i jobb» gjennomgår grundige kartlegginger av kompetanse og motivasjon før jobbspesialister i Bergen kommune kobler de opp imot passende arbeidsgivere. Foruten å være høyt kvalifiserte, har deltagerne til felles at de behersker norsk eller engelsk, har arbeidserfaring og er svært motiverte for arbeid.

Dale of Norway er blant bedriftene som har hentet inn kompetanse igjennom «Raskt i jobb». «Jeg er veldig glad for at jeg fikk jobb igjennom prosjektet, slik at jeg nå endelig kan bidra til det norske samfunnet», sier Mustafa Sharhour som har fått jobb i Dale of Norway. 

Samarbeidsrådet ble opprettet i forbindelse med flyktningstrømmen i 2014-2016 for å styrke samarbeidet om integreringsarbeidet i Hordaland. Samarbeidsrådet består av representanter fra NAV, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen, Grieg Seafood, Innovasjon Norge, LO, Fellesforbundet, Røde Kors og Bergen Næringsråd.