Nå får Norge vindmøller til havs

01.01.0001
Dette bildet er fra Statoils vindkraftprosjekt Dudgeon i Storbritannia. FOTO: Jan Arne Wold,  WOLDCAM

Dette bildet er fra Statoils vindkraftprosjekt Dudgeon i Storbritannia. FOTO: Jan Arne Wold, WOLDCAM

Nå får Norge vindmøller til havs

Stortinget vedtok i desember at det skal lyses ut konsesjon for flytende havvindkraft i Norge. - Dette har vi jobbet sammen med næringen for i 10 år, sier Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.

De borgerlige partiene har lagt til statsbudsjettet for 2018 at det skal åpnes ett til to områder for flytende havvind i norsk sektor. Det skal også følge med støtte fra Enova slik at et fullskala pilotanlegg kan komme på plass. - Havvind var tidligere utpekt som Norges framtidige satsingsfelt der vi skulle dra nytte av vår kompetanse fra olje og gass. Men mangelen på et demonstrasjonsanlegg og et hjemmemarked har vært en hindring for mange i industrien, sier Magnus.

I år er det 10 år siden Bergen Næringsråd satte fokus på få etablert et hjemmemarked for havvind i Norge. Ressursgruppe Fornybar har jobbet med industrien og satt fokus på temaet på Fornybarkonferansen og i debatt med stortingspolitikere.

Havvind tema på frokostmøte
11. januar arrangeres frokostmøte der mulighetene for en havvindpark blir presentert.
Les mer om programmet og meld deg på her.