Marianne Wik Sætre vant Sunnivaprisen 2017

15.12.2017

Marianne Wik Sætre vant Sunnivaprisen


Marianne Wik Sætre i Fana Sparebank vant Sunnivaprisen under den tradisjonelle julelunsjen til Bergen Næringsråd.

Sunnivaprisen ble delt ut for attende gang og er ment som motivasjon for å flere kvinner i ledende posisjoner. Prisen deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Grieg Gruppen.

Juryen for prisen er oppnevnt av styret i Bergen Næringsråd og består av Elna-Kathrine Grieg i Grieg Gruppen, Kathleen Mathisen i Grieg Seafood og Kjetil Smørås i De Bergenske. Dette er juryens begrunnelse:


"Årets Sunnivapris-vinner jobber i en bransje med økt global konkurranse og høy endringstakt. Dette krever at aktørene i bransjen må ta grep for å posisjonere seg for fremtiden. Innovasjon og endringskapasitet er en forutsetning for å lykkes.

Årets Sunniva er en foregangsfigur på nettopp dette. Årets Sunniva betegnes som en person med en ydmyk tilnærming som er flink til å inkludere medarbeidere, men som også er tydelig og våger å ta upopulære beslutninger. I sin nåværende stilling har hun brutt ned vegger for å fremme samhandling på arbeidsplassen- både mentalt og fysisk. Ved å være en samlende leder har hun evnet å skape en innovativ og tverrfaglig avdeling rustet for endring.


I flere av sine ledende stillinger har hun vist en imponerende evne til å begi seg ut i ukjent farvann. Hun har ledet vellykkede endringsprosesser i bransjer hun på forhånd hadde lite eller ingen kjennskap til. Ved å lære av sine medarbeidere har hun imidlertid tilegnet seg mye kunnskap om forsikring, IT og bank. Årets vinner kan i så måte sies å være en finansteknologi leder."

Moderne leder
- Ledelse handler om å få teamet til å vite hvor de skal og faktisk ønske å komme dit, ikke om å detaljstyre. En moderne leder ser de ulike behovene til både enkeltmennesker og teamene, men lar ikke det hindre henne i å sette en tydelig retning. I en bransje med så store endringer over lang tid, er det imponerende og inspirerende å se hva Marianne har fått til på dette området. Næringslivet trenger kvinnelige rollemodeller og her føyer årets Sunniva seg naturlig inn i rekken over tidligere prisvinnere, sier juryleder Elna-Kathrine Grieg.

Finalekandidater
For første gang i år ble finalistene offentliggjort under prisutdelingen. Foruten vinneren, ble det kalt inn tre sterke kandidater på intervju. Finalistene var Ingeborg Faye Vågsholm i Sbanken, Catarina Martins i Marine Harvest og Caroline Gjerding i Amesto AccountHouse


Tidligere vinnere av Sunnivaprisen:
• Ingrid Agasøster (2016)
• Helene Kubon Skulstad (2015)
• Tove Ormevik (2014)
• Kathleen Mathisen (2013)
• Veslemøy Tvedt Fredriksen (2012)
• Linn Cecilie Moholt (2011)
• Siv Juvik Tveitnes (2010)
• Jeanette Heggland Søvik (2009)
• Yvonne Torgersen (2008)
• Lise Reinertsen (2007)
• Sølvi Rolland (2006)
• Benedicte Schilbred Fasmer (2005)
• Vibeke Eriksen (2004)
• Janne Vangen Solheim (2003)
• Helga Raa (2002)
• Marit Warncke (2001)
• Irene Kyte (2000)