Bedrifter lytter helst til andre bedrifter

20.12.2017
Bergen Næringsråds Møtearena er en ettertraktet arena for å knytte relasjoner. Her fra Årskonferansen 2017.

Bergen Næringsråds Møtearena er en ettertraktet arena for å knytte relasjoner. Her fra Årskonferansen 2017.


Bedrifter lytter helst til andre bedrifter


Bedrifter i regionen ønsker mer erfaringsutveksling med andre bedrifter enn med det offentlige virkemiddelapparatet når de skal etablere seg internasjonalt. Dette viser en undersøkelse utført av Bergen Næringsråd.

Norge har en åpen eksportrettet økonomi som lever av å selge til resten av verden. Undersøkelsen viser at halvparten av bedriftene som etablerer seg i utlandet har mest behov for kunnskapsdeling i nettverk med andre bedrifter. 1 av 4 bedrifter sier de ville henvendt seg til virkemiddelapparatet for å oppnå den nødvendige kompetansen for å starte opp med internasjonal virksomhet.

Bergen Næringsråds ressursgruppe Internasjonal jobber med internasjonalisering i næringslivet og gruppen vil følge opp bedriftenes ønsker om mer nettverk.

- Med 3 000 medlemmer og regionens største nettverksarena for næringslivet tilbyr vi en annen type støtte enn hva det offentlige virkemiddelapparatet gjør, sier Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver og ansvarlig for internasjonale relasjoner i Bergen Næringsråd.

Nærmarkedene fortsatt viktigst
Undersøkelsen viser at bedriftene har aktivitet i hele verden, men at det er klart flest som har virksomhet i nærmarkedene, 74 prosent i EU, mens Nord-Amerika og Asia har begge en andel på 35 prosent.  De største utfordringene bedriftene oppgir ved etablering av internasjonal virksomhet er juridiske forhold, markedskunnskap og kulturforskjeller. Tilgang på arbeidskraft og geografisk beliggenhet er minst utfordrende.

Kartleggingen er viktig for næringsrådets arbeid for å fremme handel og næringslivets interesser, nasjonalt og internasjonalt.