Tror ikke på 2-gradersmålet

01.01.0001

Foto: Eivind Senneset

DNV GL tror ikke vi når 2-gradersmålet og at 50% av verdens energiforsyning vil være fossil også i 2050. Likevel tror de verdens energibehov vil reduseres.

Det var både pessimisme og optimisme da DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen presenterte DNV GL's analyse over verdens energi fremtid på Bergen Næringsråds årskonferanse.

- En persons energibehov vil vøre nesten halvert i 2050 sammenlignet med 2015, sa Remi Eriksen.

- Men energikonsumet vil flate ut fra 2030 og for første gang siden middelalderen vil verdens energibehov bli redusert.

Til tross for dette, spår DNV GLs konsernsjef at verden ikke vil nå målet om en global temereaturøkning som ikke overstiger 2 grader celsius. Det såkalte 2-gradersmålet.

- Veksten i fornybar energi er avgjørende for å løse verdens utfordringer representert gjennom FN's bærekraftsmål.

Forurensing må koste mer for å løfte frem bærekraftige løsninger, mente Eriksen.

-  Mest effektive måten å nå klimamålene på, vil være å innføre en global karbonskatt