Stolthet og bærekraft

01.01.0001

Unge med høy utdanning ønsker seg til arbeidsgivere som har mål de kan identifisere seg med. – Jeg vil kunne si «her jobber jeg» og være stolt, sier Johanne Hagelin (22).

Jeg vil ikke trives med å arbeide for et selskap hvor jeg ikke med stolthet kan si at «her arbeider jeg», sier Johanne Hagelin.

Les om de unges valg av arbeidsgiver

 

– Lite fristende
22 år gamle Johanne Hagelin fra Sogndal er leder for Springbrettet, en tverrfaglig studentorganisasjon, som arbeider for å redusere avstanden mellom studenter og arbeidsliv. Sammen med «Utdanning i Bergen» er Springbrettet et tiltak som skal knytte næringsliv og utdanning tettere sammen. – Det å jobbe i et selskap som forholder seg passivt til mulighetene for å skape en bedre fremtid og nåtid, eller har rykte på seg for å ikke ta hensyn til dette, er lite fristende, sier Johanne Hagelin.

Betyr noe
Hagelin har i flere år engasjert seg i sterkere grad enn mange andre. På Sogndal videregående skole var hun ansvarlig for innsamlingsaksjonen «Krafttak for kreft». Hun har og har hatt en rekke tillitsverv, og mener det er veldig individuelt hvor viktig bærekraft er for hver enkelt. Hun vil derfor ikke påberope seg å være representativ for flertallet av unge. – Men utfra det jeg observerer blant de jeg omgås og det jeg ser i sosiale medier, er bærekraft noe som opptar mange, sier hun. – Derfor velger jeg å tro at en bedrifts rykte og tilnærming til bærekraftsmålene vil ha noe å si for et flertall. Ingen vil vel arbeide for en bedrift som aktivt forurenser, inngår tvilsomme kontrakter eller utnytter svake og fattige?

– En vekker
Johanne Hagelin kan finne støtte i undersøkelser om nettopp dette. I følge Deloittes internasjonale «Millennial Survey», som ble presentert i fjor, sier 6 av 10  spurte at bedriftens overordnete mål er noe de ser etter hos potensielle arbeidsgivere. Et annet funn var at en finner størst lojalitet til arbeidsgiver der arbeidstakere deler selskapets verdier, formål og får støtte til egen faglig utvikling. – Når dagens millenniumsgenerasjon vurderer sine karrieremål, er de like mye
interessert i hvordan selskaper bidrar til utvikling av mennesker og samfunnet, som i produkter og fortjeneste. Disse funnene bør være en vekker for næringslivet, sa Barry Salzberg, CEO i Deloitte Global, da rapporten ble presentert.

Små endringer teller
En stadig mindre verden, bidrar også til forandring, tror Johanne Hagelin. – Noe som er sikkert, er at det økte fokuset på bærekraft har gjort verdensproblemene mer realistiske og løsningene mer oppnåelige, sier Hagelin. – Jeg tror mange innser at man ved små endringer i hverdagen kan være med å skape en mer  bærekraftig verden. Det er stadig flere som reduserer maten som kastes, kjøper brukt fremfor å kjøpe nytt og som tar de små grepene for å gjøre  bærekraftsmålene litt mer oppnåelige.

– Påvirk!
Johanne Hagelin tror de unges bevissthet rundt bærekraftsspørsmål, kan påvirke bedriftene i enda sterkere grad. – Er du på jobbintervju, spør konkret om deres tilnærming til bærekraftsmålene og hvilke tiltak de har for å nå disse. Får bedrifter nok søkere som engasjerer seg for dette, så vil det også være noe bedriften må
sette enda sterkere på dagsorden.  – Får du jobben kan du også være med å bidra ved å videreformidle viktigheten av bærekraftig drift. Du får altså muligheten til å påvirke kulturen direkte, som igjen er med å påvirke retningen bedriften tar. Påvirk, fremfor å la deg påvirke av bedriftens allerede etablerte kultur!