Plussbyen Bergen

07.11.2017

Håkon Iversen i COWI vil at selskapet skal prege norske byer, ikke minst Bergen, som han vil gjøre til en plussby.

Les om Plussbyen Bergen her

For å øke verdiskapingen i norske byer er vi avhengige av å fortette rundt knutepunktene, sier Håkon Iversen, markedssjef og faglig leder Byutvikling for COWI på Sør- og Vestlandet. COWI har et av verdens sterkeste miljøer innen byutvikling. Den tverrfaglige bredden gjør at selskapet klarer å svare på FNs bærekraftmål om innovasjon og infrastruktur og bærekraftige byer, som er to av bærebjelkene i COWI sin byutviklingsstrategi. – Vi tror nøkkelen til Bergens nullutslippsmål ligger i transformasjonsprosjekter som i sum kan realisere Bergen sin klimavisjon – særlig i bydelene og knutepunktene, sier Håkon Iversen.

Det store bildet
Iversen vil bygge opp Sør- og Vestlandets ledende byutviklingsmiljø i COWI og sette preg på norske byer. Det gjelder ikke minst hans egen hjemby, Bergen. – En av COWIs styrker er å koble ulike fag inn i byplanleggingen på et tidlig stadium. Se det store bildet. Det gjør at man på et tidligere tidspunkt avslører svakheter i blant annet planprogrammer. Det viktigste er at det åpner mulighetsrommet for byinnovasjon, sier Bjørn Instanes, Regionsjef i COWI.

Lanserte plussbyen
I august i år lanserte COWI visjonen om en ny by i Bærum kommune, Sollihøgda plussby. Over 2700 mål designet COWI det som kan bli Europas første plussby, der mer energi produseres enn brukes. Byen skal bli en pilotby for ny miljøvennlig teknologi, energiproduserende bygninger og selvkjørende transport. Han tror sistnevnte vil få stor betydning for utviklingen av smarte og bærekraftige byer i årene som kommer. – I visjonen for Sollihøgda har COWI fjernet behovet for privatbiler. Her mater selvkjørende minibusser innbyggerne til nærmeste hovedkollektivåre og elbilpooler dekker øvrig behov. Vi er i starten av en revolusjon i transportsektoren. Fossilfrie og selvkjørende kjøretøy vil endre måten vi jobber med mobilitet og byutvikling, sier Iversen.

Våge å være visjonær
Sollihøgda Plussby-konseptet har direkte overføringsverdi for Bergen, mener Iversen. – Bybanen og utvikling rundt knutepunktene er blant de viktigste driverne til bytransformasjon og tilrettelegging for bærekraftig byutvikling i Bergen. Men de kan også være en trussel hvis man ikke våger å være visjonære nok.
– Ved å utvikle områdene langs de nye bybanetraseene mot vest og tilsvarende på eksisterende sørgående bane som «plusspunkter», vil flere plussbydeler hekte seg på etablerte og kommende infrastrukturbelter som gir positiv klimaeffekt.