Norge – et arnested for testing og utvikling av verdensledende, bærekraftige løsninger

01.01.0001

Kan et av verdens mest oljeeksporterende land også bli verdensledende på utvikling av grønne og bærekraftige løsninger? Ja, definitivt, mener vi.

Fremover blir det avgjørende for norsk næringsliv å utvikle og fremme norske bærekraftige løsninger for å kompensere for inntektsreduksjoner knyttet til både prisfall og framtidig lavere oljeproduksjon.

Norge har teknologi i verdensklasse som muliggjør nye forretningsmodeller, samtidig som de støtter opp under FNs bærekraftsmål. Vi hevder at norsk industri- og næringsliv er pionerer på bruk av mange nye muliggjørende teknologier for å utvikle bærekraftige løsninger, og i større grad burde kunne attrahere både investeringer og talenter til landet vårt. Men vi må bli flinkere til å synliggjøre og kommersialisere hvorfor de skal komme til Norge, ikke bare som turister, men også investorer, studenter og arbeidstagere, og vi må vise frem mangfoldet av norske løsninger for resten av verden.

Enkelt å velge norske bærekraftige løsninger På NHOs årskonferanse i år ga statsministeren Innovasjon Norge oppdraget med å lage et internasjonalt  utstillingsvindu for norske, bærekraftige løsninger sammen med næringslivet. Arbeidet er i full gang. I nært samarbeid med næringslivet utvikler vi et nasjonalt
utstillingsvindu og en digital matching-tjeneste som skal koble norske, grønne løsninger med internasjonale muligheter. Løsningen skal gjøre det enkelt å velge norske, bærekraftige løsninger. Målet er å sørge for at etterlatt inntrykk både nasjonalt og internasjonalt er at Norge skal bli verdensledende på å utvikle innovative bærekraftige løsninger som vil redusere utslippene, samtidig som vi håndterer vår nasjonale oppgave med å omstille norsk økonomi fra oljeavhengighet.

Anita Krohn Traaseth
Administrerende direktør,Innovasjon Norge