Lokal energi - globalt potensial

01.01.0001

- Det som fungerer ved Skaftå på Osterøy kan også fungere på Samar i Filippinene.

Lokale energiløsninger som har et globalt potensial kommer til å spille en viktig rolle i å sikre ren og rimelig energi til alle – og ikke bare de privilegerte, sier konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.

Mer om BKK og Ocean Sun her

3,5 mil fra Bergen, litt nord for Vik i Osterøy kommune ligger et lite sted ved Sørfjorden som heter Skaftå. Landskapet her kan nesten ikke bli mer typisk norsk. Fjellene er høye, veien er smal og svingete, fjorden er trang og på vannoverflaten dupper det et fiskeoppdrettsanlegg. – Men det er én ting som er annerledes med dette anlegget enn de fleste andre oppdrettsanlegg i Norge, og det er solcellene, sier Velken Oppå den blå plastduken som dekker merdene ligger 24 solcellepaneler. Dette er det første testanlegget for solenergi til et oppdrettsanlegg som er utviklet av solenergiselskapet Ocean Sun. – Ocean Sun har et veldig spennende konsept. Vi har derfor bidratt til at de skal få teste ut løsningen sin. Anlegget her i Sørfjorden har vært i drift og levert strøm i et halvt år, sier Velken.

Vann er fantastisk
Norge har et energisystem som er helt ulikt andre lands energisystem. 96 prosent av strømmen vår produseres fra vann. – Vann er en fantastisk energikilde. Den er fornybar og ren og rimelig. Men Norge har noen naturgitte forutsetninger som har gjort det mulig for oss å ha et så rent energisystem. Dette energisystemet kan svært få land kopiere. I andre deler av verden er det derfor behov for andre løsninger, basert på andre teknologier, sier Velken. FNs Bærekraftmål nummer 7 er å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. – Jeg jobber med fornybar energi og infrastruktur fordi jeg ønsker å jobbe med løsningen på en av de største utfordringene i verden i dag, nemlig klimautfordringen. Tilgang på ren og rimelig energi er en del av klimaløsningen, sier Velken.

Vind og sol vokser
2016 var andre året på rad hvor det ble bygd ut mer fornybar enn fossil energi i verden. Rundt 60 prosent av ny produksjonskapasitet, var fornybar. Halvparten av den fornybare produksjonskapasiteten som ble bygd ut i 2016, var sol. – Vi vil være med å utvikle de løsningene som fungerer både lokalt og globalt, sier Velken.

Testfabrikk
I 2016 etablerte BKK selskapet Grønn InVest. Dette selskapet skal investere i de aller beste innovasjonsløsningene, og samtidig tilby gründere og oppstartsbedrifter å benytte BKK som testfabrikk. – Det er gjennom Grønn InVest vi kom i kontakt med Ocean Sun. Det er to viktige grunner til at Ocean Sun sitt konsept er interessant for oss. I dag benyttes det mye diesel i oppdrettsnæringen. Vi ønsker å bidra til løsninger der fossil energibruk erstattes med fornybar energi, sier Velken. – Dette vil være bra for Norge og Vestlandet som har en stor oppdrettsnæring. I tillegg er behovet for ren strøm langs kysten og på øyer i hele verden stort. Denne typen anlegg har derfor et globalt potensial.

Vil drive utviklingen
Ocean Sun er fremdeles i en tidlig fase, og om de lykkes vil være avhengig av blant annet teknologi og pris. – Jeg tror de endringene vi har sett begynnelsen på innen energimarkedet vil fortsette, og det vil komme mange spennende løsninger. BKK skal være med og drive denne utviklingen. Da må vi satse. Vi må tørre å feile. Og så skal vi ha litt tro på at vi kan lykkes med å sikre ren energi til en rimelig pris for alle, sier Velken.