Fram mot en mer bærekraftig kollektivtransport

01.01.0001

Gjennom store investeringer i fullelektriske busser og hybridbusser styrker Tide sin posisjon som et ledende selskap på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Les om Tides fremtidsvisjoner

Konsernsjef i Tide, Roger Harkestad er tydelig på hvilken rolle hans næring skal ha i forhold til FN sine bærekrafts mål. – Det er viktig at vi bidrar til mer miljøvennlig kollektivbruk og redusert bilbruk, dette fordi transportsektoren må ta et ansvar for de miljøutslippene som slippes ut lokalt og globalt. Vi har en
mulighet der vi kan redusere utslippene fra personbilene samtidig som vi velger miljøvennlige løsninger på våre busser, sier Harkestad.

Teknologifokus
Tides drift skal være innrettet slik at den til enhver tid oppfyller eller overgår gjeldende miljølovgivning. – Vi har som mål at selskapets aktiviteter innrettes slik at belastningen for miljøet og omgivelsene for øvrig, blir minst mulig, sier Harkestad. For å redusere belastningen på miljøet og forbedre kvaliteten på tjenestene, har Tide derfor et kontinuerlig fokus på teknologisk utvikling, interne prosesser, driftsmetoder og praksis.

Vant trøndersk storkontrakt
Da Tide vant en av rutepakkene i anbudet i Trondheim så vant de sin største kontrakt noensinne, og den største anbudskonkurransen som er utlyst i Norge. Ruteområde 2 i Stor-Trondheim 2019 – 2029, er ikke bare stort, det er også det anbudet som har stilt høyeste krav til bruk av mer miljøvennlige busser og drivstoff. – Teknologisk er dette anbudet en revolusjon i europeisk sammenheng, sier Roger Harkestad. – Dette er det første anbudet i Norge hvor det stilles krav til så kalte «superbusser» eller «metrobusser», busser som skal være mellom 23,5 og 25 meter lange.

Biodrivstoff
I anbudet ble det også stilt krav om bruk av biodrivstoff, hvor 63 prosent av bybussene skal kjøre på biogass, som har langt lavere CO2 utslipp enn drift på naturgass. – Metrobussene vil være utstyrt med dieselhybridmotorer med andregenerasjons biodrivstoff, HVO, som drivstoff. Dieselmotoren genererer strøm
til elektromotorer som står for fremdriften av bussen, sier Jan Helge Sandvåg, teknisk direktør i Tide. – Resultatet av dette er at motoren når den går, hele tiden kjører på optimalt turtall. Slik reduseres utslippene av både NOx-partikler og CO2. Våre forsøk viser at NOx-utslippene er langt lavere enn fra en personbil med utslippsnivå Euro VI.

Batterielektriske busser
I tillegg til metrobusser og biogass vil trønderne at enkelte ruter skal kjøres med batterielektriske busser. Dette gjelder ruter på inntil 15 kilometer. Bussene vil
lades med en hurtigladningsmetode på endeholdeplassene. – Elektrifisering av offentlig transport er noe vi tror på, derfor er dette prosjektet svært viktig for oss. Tide blir den første operatøren i Nord-Europa som starter drift av helelektriske busser i stor skala, sier Sandvåg. – Vi tror dette prosjektet vil bli et utstillingsvindu – ikke bare i Norge, men i hele Europa.