DNV GL: Sikrere, smartere, grønnere

01.01.0001

DNV GL har bærekraft i ryggraden og vil være karbonnøytral allerede i 2020. Alle deler av virksomheten gjennomgås målrettet for å begrense selskapets karbonavtrykk.

En bærekraftig framtid er svært viktig for oss. Vi jobber derfor for at vi, våre ansatte, våre samarbeidspartnere og våre kunder tar gode og ansvarlige valg, sier DNV GLs direktør for bærekraft, Bjørn K. Haugland. – DNV GL er hele tiden på jakt etter å utvikle fornuftige standarder, teknologier og løsninger som er sikre, effektive og bidrar til en bærekraftig fremtid. DNV GL har som sitt overordnete mål å trygge liv, verdier og miljø. Det gjennomsyrer aktivitetene inn mot kundene.
– Vi jobber målrettet for at alle våre kunder skal bidra til at dette overordnede målet nås, sier Haugland.

Les mer om DNV GL

Bærekraft i ryggraden
– Bærekraft har alltid utgjort en vesentlig del av DNV GLs plattform – lenge før ordet ble en del av et felles vokabular. Vårt fokus har alltid vært sikkerhet, kvalitet, pålitelighet – helt tilbake til selskapets opprinnelse i 1864, sier Bjørn K. Haugland. – Vi har dermed hatt bærekraft som en vesentlig del og som et sentrum for hele vår forretningsmodell. Allerede i 2003 ble DNV GL med i FNs «Global Compact», verdens største initiativ for samfunnsansvar i næringslivet. – Med det forpliktet vi oss til å jobbe målrettet med menneskeretter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon, sier Haugland. – Etter hvert utviklet dette seg til aktivt arbeid også opp mot FN arbeid med bærekraft, og i dag gjennomsyrer dette hele virksomheten og alle dens aktiviteter.

Karbonnøytral
DNV GL skal være karbonnøytral allerede i 2020. Det medfører at alle forretningsområder gjennomgås målrettet for å begrense selskapets karbonfotavtrykk og et intensivert samarbeid med kundene. – Vår forsknings og utviklingsagenda og «dag til dag» virksomhet i mer enn 100 land er inspirert av vår visjon om å ha en  global påvirkning for en sikker og bærekraftig fremtid, sier Bjørn K. Haugland. Her er noen eksempler på større utviklings og samarbeidsprosjekter:

- "Energy Transition Outlook 2017" ble for første gang lansert i september og analyserer hvordan DNV GL ser på verdens energi frem mot 2050.

- The Future of Spaceship Earth - Business Frontiers”. Rapporten ble lansert i FN i 2016. Den gjør en framskrivning av verdens utvikling frem til 2050 og vurderer sannsynligheten for å oppnå FNs 17 bærekraftsmål. 17 selskaper har gitt innspill til hvordan næringslivet kan bidra til hvert av målene.

- «Global Opportunity Explorer» er et digitalt samfunn hvor DNV GL, i samarbeid med FN og Sustainia og næringslivsaktører som Storebrand, Sparebanken 1, Grundfos, Nordic Impact og Innovasjon Norge og peker på de mest lovende løsningene som kan forandre verden til det bedre.

- «Sustainable Development Goals: Exploring Maritime Opportunities», utarbeidet av DNV GL for Norges Rederiforbund, utforsker, som den førsteanalysen i verden for en hel industrisektor, skipsfartens potensiale til å bidra for å nå FNs bærekraftsmål.

- Grønt Kystfartsprogram ble iverksatt etter et initiativ fra DNV GL og er et partnerskapsprogram mellom det private og det offentlige. Programmet er et effektivt virkemiddel for iverksetting av Regjeringens maritime og havnestrategi. Programvisjonen er at Norge skal etablere verdens mest effektive og
miljøvennlige kystfart.

- Norge 203040 er et næringsdrevet klimainitiativ som består av 19 ledende bedrifter og organisasjoner fra ulike sektorer. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslipps-samfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Disruptiv teknologi og digital infrastruktur

- Global Opportunity Report er en årlig rapport som peker ut muligheter og løsninger som vil få store konsekvenser for utviklingen i vår fremtid, sier Bjørn K. Haugland. Rapporten gjøres i samarbeid med FN og demonstrerer hvordan en kan snu risikoer til muligheter. Han trekker frem fire eksempler:
- Smart vannteknologi – kan sikre verdens jord- og vannressurser.
- E-læring i konfliktområder – kan spre kunnskap fra topp til grasroten og skape fredelige samfunn.
- Digital teknologi, som blockchain, kan redusere cyberkriminalitet, skyggeøkonomien og bekjempe økende ulikhet.
- Analysen viser også at ledere verden over er enige i at økende ulikhet er den største globale risikoen.
– Årets utgave fokuserer på disruptiv teknologi, som forandrer hverdagen vår, måten vi opererer virksomhetene på og hvordan vi samarbeider. En rask utbygging
av digital infrastruktur tilrettelegger for at teknologi kan løse noen av de virkelig store utfordringene vi står ovenfor i fremtiden. Næringslivet ser nye muligheter og har evne til og utvikle og implementere ny teknologi og skalere løsninger fort sier Haugland.