Bærekraft gjennom innovasjon

01.01.0001

Vi merker det kanskje best når det ikke virker. Vi har gjort oss avhengige av en velfungerende finansteknologi. Bærekraftig infrastruktur er noe av det «fintech» skal gi oss – og Sparebanken Vest vil ligge helt i front.

Få bransjer har opplevd så kraftige omveltninger de siste årene, som banknæringen. Det er ikke så mange år siden det var en naturlig del av ukens gjøremål å stikke innom banken. Forskjellen er at vi faktisk gjorde det – gikk til en av bankenes filialer og utførte våre gjøremål der. Det være seg kontantuttak, betalinger eller samtaler om lån. Kraften i det digitale skiftet gjør den virkeligheten tilnærmet utenkelig. I dag ordnes omtrent alt via mobilen. Låneavtaler signeres, regninger betales, kjøp gjennomføres.

Les om Sparebanken Vest og fintech

Filial?
– Da vi spurte et kundepanel et helt enkelt spørsmål, «når var du sist i en bankfilial?», fikk vi «hva er en filial?» til svar fra ungdommene. Det viser hvor fort ting går, sier Bjørg Marit Eknes, konserndirektør for Innovasjon og Kundeopplevelse i Sparebanken Vest. Likevel er vi helt i starten av den digitale revolusjonen. En revolusjon som også kan bidra til mer demokrati, bedre liv og helse over hele verden. Det blir like lett å delta uansett hvor i verden man måtte befinne seg. Finansteknologien kjenner ingen grenser. Samfunnet endres dramatisk og flettes inn i et nytt teknologisk økosystem, internet of things – IOT. – Vi kan velge å behandle dette som en trussel, eller vi kan velge å fokusere på at dette åpner store muligheter, sier Bjørg Marit Eknes.

«Fast beats slow»
De pågående endringene stiller banker over hele verden overfor helt grunnleggende utfordringer. Hvor er de største mulighetene for å oppnå bærekraftig vekst?
Hvilke tjenester vil kundene etterspørre? Hvordan bør bankenes driftsmodeller utvikle seg? Ikke minst, hvordan skal de etablerte bankene stå imot den eksplosivt økende konkurransen fra de mange nisjeaktørene, som spesialiserer seg og spiser biter av det tradisjonelle bankmarkedet. Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, bruker et sitat fra mediemogulen Robert Murdoch, for å beskrive situasjonen: «The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow». – Det disse nye nisjeaktørene er gode på, er at de gjør vanlige folks problemer enklere å løse. Kundene er allerede blitt vant til og krever veldig gode kundeopplevelser. Standarden er satt av de virkelig store digitale aktørene, som Facebook, Amazon, Netflix osv., sier Eknes.

Kundene, ikke teknologien
Hvordan skal Sparebanken Vest og de andre bankene unngå å bli spist av alle de nye og flinke konkurrentene? Svaret for Sparebanken Vest sin del, i motsetning til mange av konkurrentene, har vært å bygge opp en sterk teknologiog innovasjonskompetanse innomhus. – Vi tror at et utviklingsmiljø som sitter tett på kundedivisjonene, og tett på brukerne, gir oss en fordel. Vi starter med kundeopplevelsen, ikke teknologien. At vi er rangert som best av norske mobilbanker viser at vi er på rett spor, sier Eknes. 

Skaper spennende arbeidsplasser
Eknes styrer en divisjon på 150 personer. Den er raskt voksende og oppleves som attraktiv i arbeidsmarkedet. – Satsingen vår er lagt merke til. Vi tiltrekker oss flinke folk, og flinke folk tiltrekker seg flere flinke folk. Slik skaper vi også spennende arbeidsplasser i regionen vår og bidrar til å gjøre den mer attraktiv, sier Eknes. – Egenutvikling gir muligheter for differensiert kundeopplevelse, og vi skal fortrinnsvis utvikle kjernetjenestene våre selv. Samtidig vil vi inngå i strategiske
partnerskap, der det er riktig for oss. Vipps og fintech-klyngen Finance Innovation er eksempler på det siste.

Nasjonal – regional - internasjonal
Finance Innovation-klyngen har på veldig kort tid vist at finansnæringen i regionen evner å samarbeide og handle raskt. Med Sparebanken Vest som en av  initiativtakerne, er dette nå etablert som en del av Innovasjon Norges klyngeprogram. – Bergen har sterke miljøer for både finans og teknologi og forskning. Vi har de beste forutsetningene for å lykkes, sier Bjørg Marit Eknes. Rundt 25 virksomheter er med i den nyopprettede klyngen, med blant annet Universitetet i Bergen, NHH, DNB, Skandiabanken, Sparebanken Vest, Knowit, Stacc og Bergen Næringsråd. – Dette skal være en nasjonal satsing, basert på regional dynamikk, med internasjonale ambisjoner, sier Eknes. Alt dette er med på å gjøre finansnæring og fintech til en del av FNs bærekraftsmål om en bærekraftig infrastruktur, om innovasjon og om økonomisk vekst.