Akademia – vår nøkkel til en bærekraftig utvikling

01.01.0001
En engasjert rektor Dag Rune Olsen på Bergen Næringsråds Fornybarkonferanse tidligere i år.

En engasjert rektor Dag Rune Olsen på Bergen Næringsråds Fornybarkonferanse tidligere i år.

At det er viktig med en bærekraftig utvikling er nærmest en selvfølge for samfunnet, men det er ikke like selvfølgelig hva dette innebærer.

Hele saken om UiB leser du her

Den evige gjentakelsen av ordene i politikk og media, understreker i høyeste grad også viktigheten av en slik  tankegang. Det sentrale er derfor spørsmålet om hvordan man best skal realisere en bærekraftig utvikling. Svaret er kunnskap og visdom, nettopp de to fremste kvalitetene vi som universitet og en del av akademia kan tilby.
Verdensbefolkningen er forventet å stige til nesten ti milliarder innen 2050. Et stigende befolkningstall krever en ressursvekst, mens mat- og energiproduksjon utfordres av klimaendringer. Disse utfordringene konkretiseres og settes på dagsplanen av Klimakonvensjonens og FNs bærekraftmål. I tråd med vår funksjon som en ledende  nasjonal kunnskapsforvaltende institusjon så synes det i vår strategi at vi tar utfordringene rundt bærekraft på alvor.

Dette gjør vi ved å fremme at kunnskap basert på vitenskapelig kvalitet er en nøkkel til en god bærekraftig utvikling. UiB som institusjonen sikrer at våre vitenskapelige bidrag har høy kvalitet blant annet gjennom strategisk samhandling med ulike aktører. Aurora-nettverket er eksempelvis et nytt samarbeidsprosjekt på tvers av ni europeiske universitet, og nettverkets mandat er å levere forskning som leder til en bærekraftig fremtid. Samspill er også noe vi legger opp til i vår egen by gjennom arbeidet vårt med kunnskapsklynger.

For at bærekraftige løsninger skal utvikles og tas i bruk kreves det samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og akademia. Denne tankegangen gjenspeiler også et møte med utfordringene rundt bærekraftighet. Det er ikke noe enkelte samfunnsaktører kan møte alene, og en positiv utvikling finner ikke sted uten tilstrekkelig kunnskap.


Dag Rune Olsen
Rektor ved Universitetet i Bergen