Velkommen til oss, AqKva!

01.01.0001

Velkommen til oss, AqKva!

Til Bergen: Fra v. styreleder Kjell Arne Møklebust, daglig leder Vidar Onarheim og styremedlem  Tor Solberg. Foto: Pål Mugaas Jensen

– AqKva vil være en del av det internasjonale marine fagmiljøet i Bergen. Da er det naturlig at vi begynner med å bli medlem i Bergen Næringsråd, sier daglig leder Vidar Onarheim.

Etter 14 flotte konferanser har AqKva-konferansen vokst seg ut av Stord. 18. januar avholdes konferansen før første gang i Bergen, og her er AqKva kommet for å bli.

Her kan du gi beskjed om at du vil være med på AqKva 2018 i Bergen!

– Vi nådde taket av det som var mulig å arrangere på Stord for flere år siden. De siste årene har vi samlet 350 deltakere, og ventelisten for å bli med har blitt lengre og lengre. Vi har ambisjoner om fortsatt vekst, og vi vil gjerne være en foretrukket havbrukskonferanse for enda flere enn i dag, forteller Vidar Onarheim.

En annen grunn til å flytte til Bergen er det sterke fagmiljøet i byen. AqKva-konferansen har blitt en av landets viktigste møteplasser for oppdrettere og leverandørindustrien, men vil samarbeide mer med utdanningsinstitusjonene i Bergen.

– Både UiB, NHH og Høgskolen i Bergen åpner stadig nye utdanningstilbud innen havbruk. Vi ønsker å gi studentene et eget forum på konferansen vår. AqKva er også en god arena for å eksponering av ny teknologi, mener Onarheim.

2018-konferansen legges til Quality Hotel Edvard Grieg, fem minutter unna flyplassen og med en konferansekapasitet på over det tredoble av de siste års deltakelse.

– Vi gleder oss veldig til å bli en del av et spennende miljø her i Bergen.

Den litt nyere konferansen «AqKva Rensefisk» skal fortsatt arrangeres på Stord hvert år.