Vekst i vest

01.01.0001
Det har blåst hardt på vestlandskysten de siste årene. Men i motvind har vestlendingene stått støtt, med fremtidstro og optimisme. Nå peker pilene oppover igjen.
(Adm.dir. Marit Warncke skriver i "Vekst i Vest", som ble distribuert i Finansavisen 27. september).
Det har vært tøffe år her vest og fortsatt er det skjær i sjøen. De siste årenes økonomiske motbakke er ennå ikke besteget i alle bransjer og på alle områder, men i det store bildet peker pilene igjen oppover.
At pendelen er i sving mot optimisme og tro på bedre tider, fremgår tydelig av en næringspolitisk undersøkelse vi i Bergen Næringsråd gjennomførte tidligere i høst, sammen med de andre store næringsforeningene i Bergensregionen.