Tas opp i klyngeprogram

01.01.0001

I dag ble Finance Innovation tatt opp i klyngeprogrammet. Fra høyre: Jan Tore Sanner (kommunal- og moderniseringsminister), Kjetil Johan Olmheim (Deloitte), Stig Frode Opsvik (Finance Innovation), Jan Erik Kjerpeseth (styreleder i Finance Innovation og adm.dir. Sparebanken Vest) og næringsminister Monica Mæland. Foto: Innovasjon Norge

Finance Innovation blir en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Den nye klyngen har høye ambisjoner.

Som nyopprettet klyngeprosjekt, tas Finance Innovation inn som et Arena-prosjekt i programmet.

 - Vi takker for at vi er tatt opp i klyngeprogrammet og for tildelingen av Arena-status. Dette gir grunnlag for å gi enda mer gass i klyngesatsingen neste år, sier styreleder Jan Erik Kjerpeseth.

 Han understreker at klyngen har store ambisjoner.

 - Finance Innovation skal legge grunnlaget for økt eksport av norsk fintech, og vi skal være en nasjonal satsing med internasjonale ambisjoner. Det er gledelig at Innovasjon Norge og de andre eierne av Norwegian Innovation Clusters har nå valgt å være med på satsingen, sier Kjerpeseth 

- Potensialet for norsk fintech er enormt og endringstakten i finansbransjen går raskt. Det er derfor viktig at vi tenker stort og setter betydelige ressurser bak satsingen. Vi har et godt utgangspunkt for 2018, legger han til.

Presse: