Ny kompetanse og nye øyne

01.01.0001

Ny kompetanse og nye øyne

Etter flere år med stor vekst i selskapet og en dobling av antall ansatte, mente Fjordkraft de var klare til å ta inn traineer i bedriften. – Med den størrelsen vi har nå er det et godt utgangspunkt for å gi større plass til nyutdannede, sier Jeanne Tjomsland (bildet), leder for HR og kommunikasjon i Fjordkraft.

- Da Bergen Næringsråd presenterte pakkeløsningen som tilbys gjennom Trainee Vest, gjorde dette beslutningen enklere for oss, sier Jeanne. – For å komme i gang måtte vi bare lage stillingsbeskrivelsene og delta på de avgjørende intervjurundene. Både annonsering, screening av søkere og de innledende samtalene ble gjort av profesjonelle. - Men det å velge – og å velge bort – er uansett en tøff jobb vi må gjøre selv, understreker hun.

Når de først skulle satse, ønsket Fjordkraft å gjøre det skikkelig. - Vi tenkte det ville være fint både for bedriften og for traineene at de er to på samme arbeidsplass. Da har de hverandre å støtte seg på og noen i samme båt å utveksle erfaringer med. Men det er også krevende å ta inn en trainee i bedriften, og med to samtidig får vi noen stordriftsfordeler på kjøpet, sier hun.

En viktig motivasjon for Fjordkraft er at traineene skal bidra med å se sine respektive fagfelt og bedriften med nye øyne. – De skal være åpne og nysgjerrige, stille spørsmål og komme med sine synspunkter underveis. Vår flate struktur gir rom for dette, samtidig som traineene har sin faglige leder som følger dem opp gjennom året, sier hun.

Jeanne Tjomsland mener også at Trainee Vest bidrar til å gjøre regionen mer attraktiv. – Programmet gir flere bedrifter muligheten til å hente inn ny kompetanse, noe som over tid vil bidra til en sterk Bergensregion og fremtidig vekst for næringslivet.

 

Ønsker dere også å bli Traineebedrift, kontakt Stine (t.h)

Stine Monica  Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder for Trainee Vest

chat_bubble_outline + 47 483 13 338