For fergefri E39 – og for veiprising

01.01.0001

Fra venstre: Statsråd Ketil Solvik- Olsen, Morten Stordalen (FrP), Helge Orten (H), Sverre Myrli (Ap), Jon Gunnes (V), Ivar Odnes (Sp).  Møteledere Aslak Bonde og Atle Kvamme (til høyre og foran). Foto: Norsk Industri.

For fergefri E39 – og for veiprising

E39 skal bygges ut, og strekningene mellom de store byene er de viktigste, mener Stortingets nye transportkomite. 

Aftenposten og Bergens Tidende har denne uken hatt kritiske artikler til fergefri E39, og en del politikere har tatt til orde for at hele prosjektet burde skrotes. 
Parallelt med dette var statsråd Ketil Solvik-Olsen og fraksjonslederne for transport i alle partiene i Transportkomiteen samlet på Norsk Industri sin store Transport- og logistikkonferanse på Gardermoen. Fergefri E39 ble derfor et naturlig tema under debatten om i Nasjonal Transportplan (NTP) som Aslak Bonde (Politisk Analyse) og Atle Kvamme (Bergen Næringsråd) ledet.
 
Stor enighet om fergefri E39
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var klar i sin tale: -Regjeringen har som mål å gjennomføre de prosjekter som ligger i NTP, og store deler av den fergefrie E39 ligger inne som de tiltak vi skal starte opp og iverksette.
 
Transportkomiteens leder, Helge Orten (H) sluttet seg til dette. Han var klar på at fergefri E39 bidrar til å forsterke de store byene langs kysten og skape attraktive bo- og arbeidsregioner rundt de store byene, og særlig langs aksen Bergen-Stavanger der det bor flest mennesker. Her bør det også være fullverdig utbygging med 4-felts vei.
 
Dette ble støttet av Sverre Myrli (fraksjonleder Ap), Jon Gunnes (fraksjonsleder Venstre), Ivar Odnes (fraksjonsleder SP) og Morten Stordalen (fraksjonsleder FrP).  Samtidig var det stor enighet om at det bør jobbes for å bygges så rimelig som mulig, og at strekninger mellom Kristiansand og Trondheim med lav trafikk, i første omgang kan bygges som 2-felts vei, men med mulighet for senere oppgradering til 4-felt.
 
SV’s fraksjonsleder, Arne Nævra, var den eneste som ikke ønsket videre satsing på E39. Han presiserte at SV er mot prosjektet, og at de i komiteen vil ta opp igjen ønsket om utbygging av lyntog i hele Norge.
 
Flertall for veiprising i transportkomiteen
I samme debatt drøfte panelet utfordringene med at Norge etter hvert har fått en rekke bomringer, gjerne både to og tre sentrumsringer rundt de store byene.   Reguleringstiltak med tidsdifferensierte bompenger oppfyller sin hensikt med mindre trafikk inn til storbyene, men det gir betydelig reduksjon i inntekter og medfører svært ulik belastning på bilbrukerne. 
 
Sverre Myrli (Ap) tok til orde for at det nå er på tide å innføre veiprising.  Dagens ordning slår uheldig ut, og gir oss ikke nok inntekter, mente Myrli.  Her fikk han støtte av H, V, Sp og SV. Det medfører at det i realiteten er flertall for veiprising i transportkomiteen.  Dette er i samsvar med tidligere utspill fra Bergen Næringsråd: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/LK0zq/-Bomringer-er-forhistorisk
 
Fremskrittspartiet deler ikke dette synet.  Solvik-Olsen viste til at det allerede er prising på bil gjennom avgiftssystemet, blant annet med årsavgift for bil (som fra 2018 kalles trafikkavgift).   Partiet vil heller jobbe for å få bort bomavgifter og ta kostnadene gjennom de vanlige skattene.
 
Regjeringen utreder for tiden veiprising for tungtrafikk/store kjøretøy. Den forventes å være klar på nyåret.