Førerløs og utslippsfri verdenspremiere

01.01.0001

Når «Yara Birkeland» står ferdig om halvannet år, skal containerskipet frakte produkter fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til containerhavnene i Brevik og Larvik. Slik vil gjødselselskapet Yara kutte 40.000 turer med dieseldreven lastebiltransport i året ved å flytte last fra vei til sjø.

Dette er den første i en serie av artikler fra mange av aktørene som vil stå på scenen på Årskonferansen 17. november.Les artikkelen i sin helhet her– Yara har som målsetning å sørge for nok mat til verden og samtidig ivareta miljø og klima, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether. – For å få til det må vi ta i bruk innovative nye løsninger, som dette utslippsfrie containerskipet, til å frakte gjødsel. 

Skipet «Yara Birkeland» kalles opp etter Yaras grunnlegger, den anerkjente vitenskapsmannen og innovatøren Kristian Birkeland, og blir verdens første full-elektriske containerfartøy. Yaras nye fartøy vil redusere NOx- og CO2- utslipp og samtidig forbedre veisikkerheten og redusere støy, ved å fjerne lastebilturer fra veiene i befolkede og urbane strøk.

– Hver dag leverer vi 100 containere med ferdig gjødsel fra Yaras fabrikk i Porsgrunn. Derfra transporteres produktene med lastebil til store containerskip i Brevik og Larvik hvor de sendes videre til kunder over hele verden, sier Holsether.  - Yara Birkeland innebærer kommersialisering av teknologi og er med det et bidrag til at verden skal klare å møte FNs bærekraftmål.

Yara har valgt KongsbergGruppen som teknologipartner i dette pionerprosjektet. Marin Teknikk fra Sunnmøre har levert skipsdesignet. Nylig ble en modell av  skipet testet, og designet på skipet vist frem for første gang i havbassenget hos SINTEF Ocean i Trondheim. Med dette skipet befestes Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon, inn i neste tidsalder der autonomi og elektrifisering blir sentralt. Under oppstarten i første kvartal 2019 vil fartøyet være bemannet, og deretter bevege seg videre til fjerndrift. Yara Birkeland er forventet å kunne utføre førerløse operasjoner fra 2020.

Merk! Vi har fortsatt ledige plasser på konferansen. Har du lyst til å høre mer om Yara og andre bedrifters vei mot bærekraftig drift, meld deg på her