Bærekraft som styringsmål

01.01.0001

Da byrådspartiene skulle bli enige om politisk plattform la de FNs bærekraftsmål på bordet.

Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål forhandlet Ap, KrF og V seg frem til tre overordnede mål for det nye byrådet som tiltrådte høsten for to år siden.
1. En rettferdig og inkluderende by.
2. Norges grønneste storby.
3. Verdiskaping og trygg økonomistyring.

Harald Schjelderup er en av foredragsholderne under Årskonferansen 17. november. Vil du høre mer om hvilke tiltak han vil iverksette i Bergen meld deg på her

Les artikkelen i sin helhet her

Lønnsomme bærekraftsmål
Byrådsleder Harald Schjelderup mener at det på sikt vil være lønnsomt å etterstrebe bærekraftsmålene. – Hvor tror vi neste generasjons unge ønsker å ta sin utdannelse og arbeide? I en by eller et land som gir blaffen i mål som er viktige globalt, eller steder der myndigheter, næringsliv og forskning arbeider sammen for å gå foran, spør Schjelderup retorisk, før han selv svarer. – Selvfølgelig det siste. Dessuten er dette for meg et moralsk spørsmål. Når vi vet at fattigdom, klimatrusselen og sosiale forskjeller truer både fred og stabilitet, hvordan kan vi i det hele tatt tenke på ikke å gjøre vårt?

Ingen gratispassasjer
For byrådslederen er det opplagt at også en, i global målestokk, liten by som Bergen skal ta ansvar. – For det første har vi fortsatt både sosiale forskjeller,  fattigdom, dårlig helse og miljøutfordringer i vår egen by vi må ta tak i. For det andre er det helt urimelig at vi nettopp i et av verdens beste og rikeste land ikke skal ta medansvar, sier Schjelderup. – Det er lett å være gratispassasjer, og alle kan argumentere for hvorfor akkurat de ikke skal gjøre noe. Men da kommer verdenssamfunnet ingen vei.

Preger planer og tiltak
Å mene er lett og, hvis det ikke følges opp i handling, uforpliktende. Så hva har egentlig Bergen kommune gjort? – Vi har hele tiden våre tre overordnede mål i
byrådsplattformen for øyet. Når vi deler ut ressurser til skoler, gir vi litt mer til skoler i levekårsutsatte områder, fordi det motvirker økende sosiale forskjeller,
sier byrådslederen. Det handler om å gjøre visjoner og overordnete mål om til konkrete tiltak. – Når vi i forslaget til arealplan legger opp til en kompakt byutvikling, er det for å nå sentrale miljø og klimamål både fra Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. 
Når vi elektrifiserer havnen, skifter ut tusenvis av gamle forurensende ovner, og stimulerer til bruk av elbiler, handler det både om klima og lokal helseskadelig forurensing. Slik kan jeg fortsette, i sak etter sak, sier Schjelderup. – Når vi skal ha fortetting som hovedgrep i byutvikling, må det gjøres med omhu for både å sikre kvalitet, ta vare på grøntområder, og ikke minst påse at det bygges slik at det både er plass og priser for barnefamilier. Her er det flere dilemmaer som må
løses, og vi må løse det sammen med næringslivet.

Bergensscenarier 2020
For ti år siden var dagens byrådsleder daglig leder for Bergenscenarier 2020, hhvor målet var å bedre samarbeidet mellom næring og politikk. Selve grunntanken var å se frem i tid, se på ulike globale trender og gjøre seg velfunderte tanker om Bergen i et 15-20 års perspektiv. – Jeg husker godt da vi høsten 2006 satte klima på dagsorden i Bergenscenarier 2020. Forskerne på Bjerknessenteret var begeistret, flere og flere erkjente at klimaendringene var menneskeskapte, men det var ikke en kollektiv erkjennelse av at vi måtte handle i tide, sier Schjelderup. – Da FNs 17 bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, var det en global erkjennelse om at vi må handle, ikke bare prate. Derfor er jeg så glad for at Bergen Næringsråd i flere år har gått foran, nå også med å sette FNs bærekraftsmål som tema for sin
årskonferanse. 

#17 Samarbeid
I den grad noen av FNs bærekraftsmål pekte seg særlig ut da byrådsplattformen ble forhandlet frem, var det målene om anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, og bærekraftige byer og samfunn, forteller byrådslederen. – Så må vi heller aldri glemme den 17. og siste; samarbeid for å nå målene. Ingen aktør alene kan løse store samfunnsoppgaver, det kreves både evne og vilje til å løse ting sammen, sier Harald Schjelderup.