Vil beholde flere kvinner

05.09.2017

Et nytt mentorprogram for kvinnelige talenter skal bidra til at flere kvinner blir værende i advokat- og konsulentselskapene og dermed øke kvinneandelen i ledende posisjoner.

Ressursgruppe Strategiske Rådgivere har tatt initiativ til en kartlegging av kjønnsbalansen i advokat- og konsulentselskapene. Kartleggingen er gjennomført av Bergen Næringsråd, og viser et dramatisk frafall av kvinner i bransjene. Tre hovedårsaker er blitt nevnt av 20 respondenter som er intervjuet om tallene; kulturen i bransjene er preget av menns verdier og normer, det er et savn av kvinnelige rollemodeller, og kvinner føler et større press for å velge mellom karriere og familie enn menn gjør.

Som et resultat av kartleggingen starter ressursgruppen et mentorprogram i høst. Se presentasjon av kartleggingen og mentorprogrammet her

BT omtaler saken i dag. Les den her

Les hele rapporten fra Bergen Næringsråd her.