Teknologisamarbeid med stort potensiale

01.01.0001

Teknologisamarbeid med stort potensiale

I en tid der debatten om oljebransjens fremtid står høyt, viser helsesektoren til flere eksempler på hvordan petroleumsteknologi kan bidra til løsninger på tvers av bransjer.


I hjerte av petroleumsteknologien

Lerøy Maskinteknikk har i 60 år levert produkter til petroleumsindustrien. I 2016 inngikk de et noe utradisjonelt samarbeid med NuHeart for å produsere en hjertepumpe for mennesker.  - Subsea-bransjen har alltid stilt strenge krav til produktene de bestiller. Kvalitetsnivået har holdt bedriften skjerpet og har gjort at overgangen til helsesektoren, som også av åpenbare grunner stiller høye krav, ikke ble alt for krevende, sier adm. direktør Kjell Lerøy.
- Vi fikk tilsendt 3D modeller til en miniatyrpumpe i titan. Med dette som utgangspunkt begynte endrings- og designprosessen for å kunne lage dem maskinelt. Våre ansatte har hatt en bratt læringskurve og vi har investert mye i kompetanse og utstyr. Vi er glade for å ha nådd denne milepælen og nå ha flere ben å stå på, påpeker Lerøy.
 

Pumper og rør som aldri før

På et fly til Houston møttes to amerikanere, en bore-ingeniør og en hjertespesialist.  Deres felles arbeidsfelt var pumper og rør, og alle så nytten av å samarbeide tettere for å lære mer av hverandre og konferere rundt liknende utfordringer. Hovedutfordringen var å finne ut hvorvidt er det mulig å bruke de samme matematiske ligningene i menneskekroppen som i petroleumsvirksomhet? Norway Pumpes and Pipes arrangerer lunsjseminarer der ingeniører med ulike bakgrunner kan presentere utfordringer som engasjerer til diskusjoner i etterkant. Prosjektleder Thor Ole Gulsrud forklarer at en av hovedmålsettingene med arenaen er å få kjennskap til hvilke behov som finnes i andre sektorer. 

 

Energi og bedre helse

Energibransjen sitter på en spisskompetanse i verdensklasse innen teknologi, som også helsesektoren kan gjøre god bruk av. NCE Norway Health Tech representerer hele verdikjeden innen helse, og satser på å finne overførbar teknologi. Gjennom prosjektet Energy2health driver de omskolering og kursing av personer fra olje og gass som går over til helse. - Klarer vi å identifisere behovene og presentere disse for personer med ulike bakgrunner, øker sjansene for å finne de kreative løsningene, sier daglig leder i NCE’et Anita Moe Larsen.  - En ingeniørutdannelse er grunnlaget for å skaffe seg høyteknologisk kompetanse, kunnskap som kan brukes i flere settinger. Fleksibilitet til å kunne ta del i en rekke ulike prosjekter er et stort konkurransefortrinn i en verden i stadig endring. Det er all grunn til å være optimistisk, for fremtiden byr på en rekke nye spennende løsninger som vil gjøre verden litt bedre, mener en engasjert Moe Larsen.