Norske fortrinn skal synliggjøres ute i verden

01.01.0001

Regjeringen la i dag frem en ny strategi for eksport og internasjonalisering som skal gi flere frihandelsavtaler og bedre forhold for utenlandske investorer i Norge. Bergen Næringsråd tror dette vil bidra til å øke eksporten for våre medlemmer.

Verdensøkonomien er i endring og for Bergen, med en eksportrettet økonomi, har endringene stor betydning. Næringsrådet er glad for at strategien lister opp flere tiltak som vil bidra til å hjelpe bedrifter til mer eksport.

Blant tiltakene lover regjeringen 10 millioner kroner gjennom den såkalte «State of blue»-strategien til å profilere norsk havnæring, slik at eksporten herfra skal øke. Dette er spesielt gledelig for de mange havnæringene i vår region.

I tillegg er 10 millioner skal gå til et «globalt vekstprogram» for å øke kompetansen hos norske bedrifter. Programmet skal ledes av Innovasjon Norge. Programmet skal veilede bedriftene om hvordan de kan innrette seg for å komme inn på markeder utenfor Norge og øke eksporten.

Profilering av grønn teknologi
Regjeringen gir også 14 millioner kroner til en «State of Green»-strategi som skal synliggjøre norske, grønne løsninger. Det skal gi økt eksport av grønn teknologi og bidra til å trekke internasjonale investorer til Norge.

Dette er noe Bergen Næringsråd ressursgruppe Fornybar har jobbet for over tid. I øyeblikket har næringsrådet satt i gang et forprosjekt for å se på mulighetene for å etablere et visningssenter for grønn teknologi i Bergen.

Les nyhet fra næringsrådets innspillsmøte med næringsminister Monica Mæland.

Les regjeringens eksportstrategi her.