Gratulasjoner og forventninger

01.01.0001

Bergen Næringsråd gratulerer de 16 folkevalgte på Hordalandsbenken med tilliten fra velgerne. Her er våre medlemmers forventninger til dere.

Hordalands innbyggere har sagt sitt og stemt sine representanter for de kommende fire årene inn på Stortinget. De 16 som har fått folkets tillit er:
Høyre: Erna Solberg, Ove Bernt Trellevik, Tom-Christer Nilsen, Torill Eidsheim, Peter Christian Frølich (Liv Kari Eskeland er 1. vara og vil møte fast så lenge Erna Solberg fortsetter som statsminister).
Arbeiderpartiet: Magne Rommetveit, Jette Fugelsnes Christensen, Ruth Grung, Eigil Knutsen
Fremskrittspartiet: Helge Andre Njåstad, Silje Hjemdal
Sosialistisk Venstreparti: Audun Lysbakken
Senterpartiet: Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke
Kristelig Folkeparti: Knut Arild Hareide
Venstre: Terje Breivik

Bergen Næringsråd vil med dette overbringe både våre gratulasjoner og forventninger.

Medlemsundersøkelse

I august gjennomførte vi en spørreundersøkelse eller temperaturmåling blant våre medlemmer, samt medlemmene i Stord Næringsråd, Vest Næringsråd, Os Næringsråd, Nordhordland Næringslag & Askøy Næringslivsforening. Mange av spørsmålene handlet om økonomisk status og forventinger.

En region på opptur

Vi stilte også medlemmene våre følgende spørsmål:

Hvilke saker er det viktig for din bedrift at stortingsrepresentantene fra Hordaland prioriterer i sitt arbeid etter stortingsvalget?

Omstilling og samferdsel

Svarene er en klar bestilling til våre folkevalgte. Som i særklasse viktigst rangerer næringslivet «økt innovasjons- og omstillingsevne». Det er med andre ord ingen grunn til noen hvileskjær i omstillingen vi står midt oppe i. Rammevilkår og incentiver er her helt avgjørende.

Samferdselsutbygging er på en like tydelig 2. plass på prioriteringslisten. Det er en klar bestilling om oppfølging av løftene om så tidlig oppstart og så raskt som mulig utbygging av E16 og Bergensbanen hele veien til Voss (+ Ringeriksbanen og E16 mellom Sandvika og Hønefoss), samt så raskt som mulig realisering av E39 Hordfast.

Vestlandsregion og formuesskatt

Næringslivet her i vest forventer også en fortsettelse av arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven, en styrking av kollektivtilbudet og flytting av statlige arbeidsplasser ut fra Oslo. Våre stortingsrepresentanter bør også merke seg at et klart flertall i næringslivet i vår region ønsker seg en samlet Vestlandsregion, inkludert Rogaland.

På spørsmål om hvilke skatter og avgifter våre medlemmer opplever som mest problematisk, er svaret like klart. Formuesskatten er utfordring nummer én på dette området. Det er helt i tråd med Bergen Næringsråds gjentatte beskjeder til regjering og storting. Formuesskatten må bort.

 - Pinlig formuesskattedebatt

Forutsigbarhet

Når vi ber bedriftene prioritere de viktigste sakene for styrket konkurranseevne, er det særlig to svar som peker seg ut.

  1. Tilgang på kompetent arbeidskraft

  2. Forutsigbare rammevilkår

Vi ber våre folkevalgte ta med seg disse signalene inn i sitt daglige arbeid på Stortinget, slik at de kan bidra til at Vestlandet og ikke minst vår region også i fortsettelsen kan sørge for den betydelige verdiskapingen våre medlemmer står for og som kommer hele landet til gode.