Fonds og legater til utdeling

13.09.2017

Vi utlyser legater innenfor utdanning og sosiale formål.

Fellesfond for utdanning:
Det kan gis støtte til personer bosatt i Bergensregionen som tar fagutdanning eller høyere teoretisk utdanning.

Støtte kan også gis til reisestipend eller som rammetilskudd til organisasjoner for utdeling av tilskudd til enkeltpersoner.

Fellesfond for sosiale formål:
Det kan gis støtte til økonomisk vanskeligstilte, enslige og familier bosatt i Bergensregionen. Rammebevilgning kan også ytes til relevante organisasjoner for videre støtte til økonomisk vanskeligstilte enkeltpersoner.


Bergen Næringsråds Understøttelseskasse:
Legatet gir støtte, fortrinnsvis lokalt, til prosjekter og tiltak innenfor sosialt arbeid. Det kan gis støtte til økonomisk trengende eller andre som har behov for hjelp og støtte. 

Skriftlig søknad med utfyllende opplysninger sendes til:
Bergen Næringsråd, Postboks 843 Sentrum, 5807 Bergen
eller på e-post legat@bergen-chamber.no

Søkere som blir tildelt midler vil bli tilskrevet. Liste over tildeling vil bli publisert på bergen-chamber.no 17. november 2018.

Felles søknadsfrist for legatene er 15. oktober 2018.