Et møte med byarkitekten

01.01.0001

Et møte med byarkitekten

Byarkitekt Maria Molden (til v.) og Nancy Jøssang i Ressursgruppe Byutvikling.

Hun skal gi råd, men får ikke vedtaksmyndighet. Likevel mener Maria Molden, Bergens nyansatte byarkitekt, at hun kan gjøre en forskjell.

Hun møtte nylig Ressursgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd. I gruppen sitter mange av regionens største entreprenører og utbyggere. Mellom dem og byarkitekten ble det uttrykt enighet om at arkitektur av høy kvalitet er et viktig redskap for å oppnå overordnede mål i byutviklingen. Men det er svært viktig å finne frem til en felles forståelse av hva begrepet kvalitet egentlig betyr.

Maria Molden har gjennom en årrekke vært arkitekt og partner i Arkitektgruppen Cubus. Hun er nå ansatt i en nyopprettet stilling i Bergen kommune. Byarkitekten skal bygge opp og lede Byarkitektetaten, som skal være rådgivende og etableres etter modell av Byantikvaren.

Maria Molden takket ja da Ressursgruppe Byutvikling inviterte henne til et møte. I møtet understreket Molden at kommunen og utbyggerne må være åpne for og respektere hverandres integritet og kompetanse, selv om man har ulike ståsteder i prosessene.

De formelle rammene rundt Byarkitektetaten oppsummerer Maria Molden slik:

  • Etaten skal ikke ha vedtaksmyndighet

  • Etaten skal ha en rådgivende funksjon i enkeltsaker og for kommunen som utbygger

  • Etaten skal bidra til offentlig debatt

  • Etaten skal være en tydelig stemme for kvalitet i byutviklingen

– Ressursgruppe Byutvikling er svært positiv til at byarkitekten har først på sin agenda å være en brobygger og etablere en sterkere plattform for dialog og samhandling. Forhåpentligvis er det et første skritt på veien mot en hverdag der fordrageligheten også preger de mange byggesakene i Bergen, sier Nancy Jøssang, leder i ressursgruppen.