Vil gjøre Norge ledende på fintech

01.01.0001

Vil gjøre Norge ledende på fintech

Mer enn 20 sentrale virksomheter har etablert foreningen «Finance Innovation» i Bergen. Foreningen hadde sitt første formelle styremøte i dag.

Økt global konkurranse og stor bransjeglidning gjør at norske finansinstitusjoner må ta grep og posisjonere seg for fremtiden.

- Målet med Finance Innovation er å styrke samarbeidet mellom aktørene innen fintech for å ta en ledende posisjon innenfor et område der Norge allerede ligger langt fremme, sier styreleder Jan Erik Kjerpeseth.

- Vi er i gang med å forsterke etablerte miljøer og iverksette arbeidsstrømmer som kan gi mer innovasjon, bedre kompetanse og et internasjonalt nettverk. På sikt er målet å få etablert nye selskaper, nye produkter og økt eksport av fintech. 

Et vitalt FoU-miljø er en viktig del av satsingen, og både NHH og UiB er med som partnere i foreningen. Alle partnerne går inn med kapital, og i tillegg vil en rekke selskaper slutte seg til foreningen som medlemmer eller samarbeidspartnere.

Dette er styret i Finance Innovation:

 • Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest (styreleder)
 • Anders Skjævestad, DnB Liv
 • Lisbet Nærø, Fana Sparebank
 • Henrik Lie-Nielsen, Tripod
 • Øystein Thøgersen, NHH
 • Dag Rune Olsen, UiB
 • Espen Opedal, Tryg
 • Magnar Øyhovden, Skandiabanken
 • Bent Gjendem, Monobank
 • Vegar Styve, Frende
 • Erik M. Throndsen, Sparebank 1 SR-Bank
 • Trond Teigene, Sogn & Fjordane Sparebank
 • Magny Øvrebø, Nordea
 • Rune Strømsnes, PwC
 • Ketil Johan Olmheim, Deloitte

Stig Frode Opsvik fra Knowit og Geir Mikalsen fra Bergen Næringsråd har ledet arbeidet med å etablere foreningen og står for den daglige driften frem til daglig leder ansettes.

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)