Skal bedre omdømmet og øke rekrutteringen

01.01.0001

Søviknes fikk bivåne at leder for Ressursgruppe Olje & Gass (RG Ole & Gass) i Bergen Næringsråd, Linda Aase (som er SVP Offshore Brownfield Modifications & Hook Up Projects i Aker Solutions) og daglig leder i GCE Subsea, Owe Hagesæther, signerte avtalen om gjennomføring av prosjektet «rekruttering og omdømme».

Med olje- og energiministeren på plass, lanserte ressursgruppe Olje & Gass og samarbeidspartnere et nytt prosjekt for å nå ungdommer i videregående skole. – Veldig bra av Bergen Næringsråd, roser statsråd Søviknes.

- Jeg er veldig glad for at Bergen Næringsråd setter rekruttering til energibransjen på dagsordenen, sa olje- og energiminister Terje Søviknes foran en fullsatt sal på frokostmøtet med tittelen «Lysner det i olje- og gassnæringen?»

- Dette er flott og helt på sin plass. Rekruttering er helt avgjørende. Lykke til. Det ingen tvil om at denne viktige næringen har utfordringer i rekrutteringen av ungdommer. Bransjen har en lys fremtid. Det har vært tøft, men den kommer tilbake. Da er omdømme og rekruttering ekstremt viktig.

Signerte avtale
Søviknes fikk bivåne at leder for Ressursgruppe Olje & Gass (RG Ole & Gass) i Bergen Næringsråd, Linda Aase (som er SVP Offshore Brownfield Modifications & Hook Up Projects i Aker Solutions) og daglig leder i GCE Subsea, Owe Hagesæther, signerte avtalen om gjennomføring av prosjektet «rekruttering og omdømme».

 - Bransjen vår har formidable utfordringer fremover. Både med tanke på omdømme og rekruttering. Søkertallene til mange petroleumsrelaterte linjer synker. Derfor iverksetter vi dette prosjektet for å sikre flere unge inn i bransjen, sa Linda Aase.

Prosjektet retter seg mot videregående skole. Målet er å få besøke videregående skoler i Hordaland gjennom høsten, for å få frem fakta og muligheter innen energibransjen og på den måten nyansere debatten.

 

Fra venstre: Tora Hodneland Kildehaug, Martin Vikesdal Jonsterhaug (begge Ungdommens bystyre) Peggy Krantz-Underland (VP Finance and Control i Statoil), olje- og energiminister Terje Søviknes og Linda Aase (leder RG Olje & Gass, samt VP Offshore Brownfield Modifications & Hook Up Projects i Aker Solutions).

Må nå ungdommen
Budskapet vant gjenklang hos de to unge bergenserne Tora Hodneland Kildehaug (17 år) og Martin Vikesdal Jonsterhaug (16 år). Begge sitter i Ungdommens bystyre i Bergen og begge er med i et nyopprettet «ungdomspanel» i Norge som skal hjelpe ministeren å nå fram til ungdommen for å sikre rekruttering til energinæringene.

- Jeg føler at det er en veldig sterk oppslutning om velferdsstaten, men mange ikke vet hvor grunnlaget for velferden skapes. Vi skal ikke si noe om hva ungdommene skal mene om næringen, men få ut faktaopplysninger om næringen, sa Kildehaug.

- Næringen må bort fra å bare forsvare seg og heller bli flinkere å snakke frem og nyansere egen bransje. Og dette må de få ut til ungdommen.

Aktørene bak «Prosjekt omdømme og rekruttering» er enige om å iverksette et felles prosjekt for å løfte frem bransjens omdømme og øke rekrutteringen til bransjen:

Prosjektet skal:

  • Gi korrekt informasjon om energibransjens betydning for Vestlandet og Norge

  • Stimulere vestlandske aktører i bransjen til å drive sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftmål

  • Bidra til økt rekruttering til bransjen gjennom konkrete tiltak hos utdanningsinstitusjonene

  • Bidra til å utvikle innholdet i faget «fremtidens energinæringer»

  • Få våre store energibedrifter til å «nominere» unge talenter fra næringen som kan brukes aktivt i folkeopplysning på skoler, møtearenaer og i sosiale media.

  • Bidra til å styrke vestlandsk næringsliv

Partnere bak prosjektet er GCE Subsea – Høgskolen på Vestlandet – NPF Bergen – Bergen Næringsråd.
I samarbeid med Norsk olje- og gass og Norsk Industri

Har du spørsmål angående "Prosjekt omdømme og rekruttering" kontakt:

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511