Hidden champion

01.01.0001

Besøk hos Peak Group. Fra venstre Bjørn Steinhaug, Jan-Petter Slethaug, Marit Warncke og Jan Inge Haukeland.

Gjennom de siste 10 år har Peak Group vokst seg fram til et rederi som nå drifter mer enn 30 skip. Dette har skjedd i en periode hvor markedet stort sett har vært dårlig og hvor de fleste aktørene innenfor samme segment har hatt store økonomiske utfordringer. Det startet i det små med et par kreative personer med erfaring fra shipping som begynte med skipsoperasjon. Gradvis har de vokst, og bygget team, og blitt en vesentlig aktør i shipping-Bergen.

-Vi er nå en gjeng på 15-16 personer der alle sitter i samme rom og jobber som et team. Lagånd er viktig i vår bransje, for marginene er små, og det gjelder å være på hugget hele tiden. Derfor har vi rekruttert personer jeg kjenner fra shipping og fra fotballen, som alle vet hva lagånd og samarbeid betyr, forteller grunder Jan-Petter Slethaug.

I Peak Group frakter de det meste.  Stein, mineraler og prosjekt laster er viktig, og dette fraktes over hele Europa. Skipene de opererer er i størrelse fra 1000 til 6000 dødvekt. De fleste skipene er innleid. Men det viktigste er å ha skip som er fleksible for ulike oppdrag. Derfor posisjonerer de seg i øyeblikket for frakt av vindmøller, ettersom det skal bygges mange slike langs norgeskysten de kommende årene.  Med henblikk på å etablere seg innen europeisk prosjekt shipping, som frem til nå har vært dominert av tyske, danske og hollandske aktører har Peak Group fusjonert med Marine Survey og Engineering selskapet Fjeld Consultant AS. Sammen med Didrik Martens som investor har gruppen kjøpt 6 prosjekt skip på 3900 dwt som kan seile med åpne luker. Skipene er bygget i 2010-2011 og må ansees som noen av de mest moderne og fleksible prosjekt skipene i det europeiske short sea markedet og de er veldig attraktive blant prosjekt kunder. 
- I denne bransjen kan man aldri ta det rolig. Her er det utvikling og omstilling hele tiden, og da må vi være aktive i markedet og i nær kontakt med våre kunder hele tiden. Det kommer vi til å fortsette med, ellers er man fort «out of business», forteller Slethaug.  Og da hjelper det ikke å være kledelig bergensk beskjeden. 

Så budskapet på deres websider er klart: «Smart perople – great solutions» fulgt opp av «Large enough to handle – small enough to care». Les mer om Peak Group på deres webside http://peakgroup.no/ 

Bergen Næringsråd besøker regelmessig bedrifter og organisasjoner i vår region for å få kjennskap til næringslivets utfordringer og muligheter. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker besøk.