En region på opptur

31.08.2017

Optimismen er tilbake i næringslivet i Bergensregionen og de aller fleste bransjer viser klar bedring. Olje & gass-sektoren og maritim bransje henger fortsatt etter. 

Presentasjon av næringspolitisk undersøkelse august 2017 (Lisbet Nærø, styreleder Bergen Næringsråd)

BT: Bedriftene ser lyset etter oljekrisen

Bergen Næringsråds og Næringsalliansens næringspolitiske undersøkelse ble presentert av næringsrådets styreleder Lisbet Nærø, på konferansen «Hordaland på Børs».
- Oppsummert kan vi si at det går bedre, det er stor optimisme, men ikke alle er ute av krisen, sa Nærø.
Tallene gir grunn til optimisme. Fortsatt er det skjær i sjøen, og de siste årenes økonomiske motbakke har ikke sluppet taket i alle bransjer og på alle områder.

Markant fremgang

Det går langt bedre nå enn bedriftene hadde sett for seg for ett år siden. Fire av ti melder at bedriftens «helsetilstand» er bedre enn de forventet. Hele 85 % melder at det går som forventet eller bedre. Vi må tilbake til 2014 for å finne like gode tall.
Resultatene for 2017 viser også markant fremgang. Fire av ti (41 %) rapporterer om bedre resultat i år, sammenlignet med i fjor. Enda flere (45 %) styrer mot et resultat som forventet, mens kun 14,3 % forventer negativ resultatutvikling.
I fjor forventet hele 33 % et svakere resultat enn året før. Bedringen er betydelig og vi må tilbake til 2014 for å finne sterkere tall fra næringslivet i regionen.


Få planlegger nedbemanning

De siste årenes omstilling, med nedbemanning og digitalisering, har lavere ansettelsestall i de fleste bransjer. Tallene viser at bedriftene er påholdende med å øke bemanningen like sterkt som aktivitetsveksten.
Så mange som 6 av 10 tror på økt aktivitetsnivå neste år. Det er sterkere tall enn de to foregående årene. Det er nå flere som oppbemanner enn som nedbemanner. 3 av 10 bedriftene planlegger oppbemanning, mens 1 av 10 planlegger nedbemanning. Det siste er lavere enn i noen av de tre foregående årene, 2014 inkludert.


Er krisen over? Ikke for alle

De tre siste årene har bedriftene fått spørsmål om hvordan de vil beskrive den økonomiske situasjonen for egen bedrift. I 2015 svarte tre av fire at «Vi er fortsatt midt i en krise». I fjor svarte 1 av 3 det samme. Nå er andelen falt til 15 %.
- Ser vi på bedriftene innen olje- og gassnæringen er det fremdeles 37 % som opplever krise, sa Nærø.
En høy andel, men likevel en halvering siden samme tidspunkt i fjor. Også innen maritim bransje er det fremdeles tungt for mange. Her svarer 21 % at de står midt i en krise.


Upopulær formuesskatt

Formuesskatten oppleves fortsatt som byrdefull for det vestlandske næringsliv, som følge av høyere andel privateide bedrifter her enn ellers i landet. Undersøkelsen bekrefter dette. På spørsmålet om hvilke skatter og avgifter som anses som mest utfordrende, svarer 21,6 % «formuesskatt generelt» og 27 % «formuesskatt på arbeidende kapital».
Metodisk kan ikke disse to kategoriene summeres, men i januar i år (da formuesskatt var ett svaralternativ) pekte 46 % på denne skatten som den mest utfordrende.  Arbeidsgiveravgiften får en svarandel på 29 % , nøyaktig det samme som i januar.
- Vi ser av svarene og vi opplever det i daglige samtaler med medlemmene våre. Formuesskatten er et av de vanligste samtaletemaene, sa Nærø.
Ellers er det verdt å merke seg at over 30 prosent av bedriftene svarer at de ikke anser skatt som utfordrende.

Kompetanse og forutsigbarhet

I undersøkelsen ber vi også medlemmene om å rangere hva de anser som viktig for bedriftens konkurranseevne fremover. De fire viktigste områdene for våre medlemmer er (i rangert rekkefølge):

  • Tilgang på kompetent arbeidskraft

  • Forutsigbare rammevilkår

  • Nettverkssamarbeid mellom bedrifter

  • Bedre bane, vei og kollektiv

Svarene viser et godt samsvar mellom næringslivets og Bergen Næringsråds næringspolitiske prioriteringer. Kompetansetilgang er igjen helt på topp, etter noen år litt lenger ned på listen. I den sterke omstillingen regionens næringsliv står oppe i, er det å ivareta bedriftens kompetanse og å sikre tilgang på ny kompetanse avgjørende suksessfaktorer. 
Bergen Næringsråds Trainee Vest er et godt eksempel på dette, hvor vi nettopp har startet opp med et rekordstort kull på 22 traineer, fordelt på næringsliv og akademia i regionen.
Vi merker oss også at behovet for nettverkssamarbeid rangeres høyt. Det er nettopp en av rollene Bergen Næringsråd søker å fylle.

Fakta næringspolitisk undersøkelse

-Gjennomført: 9.-16. august
-Sendt til medlemmene i Bergen Næringsråd, samt Vest Næringsråd, Nordhordland Næringslag, Stord Næringsråd, Askøy --Næringsforening og Os Næringsråd.
-Alle bransjer har deltatt
-829 respondenter
-God fordeling av små og mellomstore bedrifter
-God fordeling mellom bransjer

Pressedekning fra Hordaland på Børs

BA: Nykommere bidrar til rekordtall på børsen
Sysla Fisk: Sterke resultater fra oppdrettselskapene
iLaks: Betaler halvannen milliard i utbytte etter tidenes beste andre kvartal
Kyst.no: Marine Harvests beste noensinne
Tidenes beste første halvår for Lerøy
Kyst.no: Lerøy slaktet lite og tjente mye
Grieg Seafood tjenete over 20 kronre kiloet i Q2
Kyst.no: Grieg doblet spotprisøkningen
Sysla: - Ikke fornøyd med lønnsomheten
iLaks: Derfor tror ikke Marine Harvest-sjefen på en femdobling av Norges lakseproduksjon
iLaks: Beltestad om nullvekst: - Sånn kan vi ikke ha det
Kyst.no: - Laveste volum så lenge jeg kan huske
Fiskeribladet: Sterkt første halvår for Lerøy
Fiskeribladet: Økt resultat og omsetning