4 prioriterte samferdselsprosjekt

01.01.0001

4 prioriterte samferdselsprosjekt

Nasjonal Transportplan (NTP) er i sluttfasen, og denne uken var samarbeidsaktørene fra Hordaland (Hordaland fylke, Bergen kommune, Bergen Næringsråd, NHO og LO) på Stortinget for å møte Hordalandsbenken, statsråd Monica Mæland og statssekretær Tom-Christer Nilsen. – Dere er her nesten på overtid, fortalte politikerne, selv om NTP ikke er forventet fremlagt før 30. mars. Oppfattelsen var at de langt på vei allerede er enige om det meste som kommer om en måned.

Næringslivet hadde i tillegg invitert med representanter for næringsaktører fra de ulike prosjektene. Steinar Røgenes (Aker og Hordfast), Roy Eddy Lie (Liegruppen og Sotra) og Ove Tepstad (Kuhle Nagel og Bergen-Voss). Gjennom deres fremstilling ble politikerne kjent med de utfordringer som næringslivet hver dag møter i sitt daglige virke.

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø presenterte hovedprosjektene for stortingspolitikerne, og poengterte at delegasjonen samlet stod bak prioriteringene, og at man forventet at alle de fire prosjektene blir ivaretatt i NTP.

Steinar Røgenes fremhevet Hordfast på følgende måte:
- Det er svært viktig for næringslivet at vi nå kommer i gang bygging på E39 mellom Stord og Bergen, og at man finner en løsning innenfor de planer som nå ligger på bordet. En utsettelse med nye utredninger vil være svært ødeleggende for næringslivet, da mister vi mange år og ikke minst, vi risikerer å miste vår rettmessige plass i NTP.

Roy Eddie Lie (Sotrasambandet)
-Det er mange viktige samferdselsprosjekter i Hordaland, men på Sotrabrua har vi et pågående trafikalt hjerteinfarkt. I en tid hvor kommunene i vest mer enn noensinne trenger rask omstilling, med bakgrunn i krisen i oljeserviceindustrien, trenger vi tydelige og klare svar fra Stortinget om at Sotrasambandet er besluttet og skal igangsettes så raskt det er mulig. Prosessen kan i realiteten innkortes med ett helt år dersom Stortingsproposisjonen om bompenger blir behandlet før sommeren i år.”

Ove Tepstad (Arna-Voss) viste til fakta:

200 ras langs E16 fra 2000 til 2015.
I 2015 hadde vi 76 ras, veien stengt totalt 18 døgn (tall fra SVV)
Det er hele 98,8 km mellom Norges største byer som har slik dårlig sikkerhet.
Beregninger gjort med NLF viser økte kostnader på mellom NOK 2000 -NOK 2500 pr bil pr veg. Dette betyr ca 60 til 70 mill kr i økte fremføringskostnader + følgeskader og økte kostnader til distribusjon. Det gir også økt miljøbelastning.
Byrådene Anna Elisa Tryti og Julie Andersland presenterte arbeidet med byvekstavtalene som nå er i gang og som skal sikre utviklingen i Bergen og 8 andre byområder i Norge. En avtale med Bybanen som ryggrad må på plass, og med en statlig finansiering som på sikt bør bli 70%. Et finansieringsopplegg for de fremtidige utbyggingene skal godkjennes i kommune og fylke før sommeren 2017.

Fra Bergen Næringsråd oppsummerte Atle Kvamme på følgende måte:
-Da vi startet arbeidet med viktige veier og banestrekninger for Hordaland hadde vi ca 50 prosjekt som burde vært bygget. Gjennom tøffe runder internt har vi kuttet til fire prosjekter. Vi har blitt enige og gjort prioriteringsjobben internt, og vi er nå nede på et MÅ-nivå. Derfor forventer vi at disse prosjektene finner sin plass i første del av NTP.

Og som vanlig: Det ble ikke gitt noen forhåpninger fra våre sentrale politikere. Men det var ingen tvil om at de forstår behovene……

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)

Kommende møter
Vekstskaperne
Lille Ole Bull Scene,
29. september 08.30 - 10.00

Vis mer
Hva betyr statsbudsjettet for deg?
Grand Selskapslokaler,
07. oktober 08.30 - 10.00

Vis mer
Det nye Vestlandet 2022
Scandic Flesland Airport,
10. november 10.00 - 15.30

Vis mer
Årskonferanse og Årsmiddag 2022
Grieghallen, Peer Gyntsalen,
18. november 09.00 - 23.59

Vis mer