Jakter på sannheten

13.06.2022

Teknologistiftelsen Terravera Foundation bygger opp en teknologiplattform for å styrke samarbeidet mellom næringsliv og akademia. De jakter på sannheten om bærekraft.

- Absolutt alle snakker om bærekraft, men det er vanskelig å vite hva det faktisk innebærer. Verden har ikke nok dynamisk, systematisert kunnskap. Terravera er først og fremst en teknologiplattform. Målet er å koble verdikjeder sammen i et digitalt nettverk som er åpent og tilgjengelig for alle. Til slutt kan du, enten du er utbygger eller lakseoppdretter, gå inn og se hvilken type betong som er den mest bærekraftige, hvilken foringskilde du bør ha og hvorfor, forteller daglig leder i stiftelsen, Ole Reinert Berg-Olsen.

Les også: For mange bedrifter og politikere vet ikke hva som er bærekraftig

I en verden der EU-taksonomi, åpenhetslov, energipriser og lovgivning generelt begynner å stramme grepet om hva som er mulig og ikke ser Terravera løsninger, muligheter og mange mulige konkurransefortrinn ved å drive bærekraftig:

Kravene fra myndighetene til hvordan vi skal drive næringsvirksomhetene viser en enorm omstillingsevne i næringslivet i dag, men det kommer mer. Har vi tatt de gode valgene på forhånd vil ikke nye forbud eller nytt lovverk komme som en overraskelse. Da er vi forberedt, konstaterer Berg-Olsen og trekker frem en aktuell diskusjon:

- Ta for eksempel diskusjonen om elbil. Vi vet at elbilen ikke slipper ut eksos når sluttbruker kjører den, men hvordan batteriet ble fremstilt eller hva som er lurt å gjøre med det når bilen skal skrotes er en del av helheten. 

Sannhetsjegerne i Terravera-stiftelsen er sentrale skikkelser i norsk næringsliv. Hjernen bak er Erik Fossum Færevaag, mannen bak Disruptive Technologies, men laget er stort: Blant initiativtakere og rådgivingspanel på nettsiden finner vi blant andre: Bjørn Kjærand Haugland, Erik Fossum Færevaag, Paal Larsen, Hilde Midthjell, Thina Saltvedt, Ida Pernille Hatlebrekke, Kristine Falkgård, Martin Skancke, Kim Lingjærde, Hanne Thornam, Atle Christiansen, Bent Erik Bakken, Asgeir Johan Sørensen m.fl. I tillegg rektorer, professorer og akademikere over hele landet. De siste årene har Terravera også mobilisert studenter fra blant annet NTNU og NHH gjennom arrangementer og eventer.

Hele poenget med Terravera Foundation er samarbeid. - Vi påberoper oss ikke å være en bærekraftsekspert, men ved å koble sammen alle tenkelige verdikjeder digitalt og holde det oppdatert, lager vi et felles verktøy der en til slutt kan gå inn og endre variablene for å synliggjøre hvilket valg som er mest bærekraftig. 

- Til det trengs en nøytral tredjepart med et objektivt verktøy. Fordelen med at dette er en stiftelse er transparens. Likevel, påpeker han: - Dette er ikke bedriftenes egne data, men levende digitaliserte forskningsverdier. Vi kartlegger verdikjedene og gir deg mulighet til å måle deg opp mot et referansepunkt. 

Terravera Foundation har allerede kommet langt innenfor en av primærnæringene på Vestlandet - havbruk. Selskapet ScaleAQ har laget en modell som viser dem forskjellen på landbaserte foringssystemer versus vannbaserte foringssystemer. Formuesforvaltning har gått inn og kartlagt store deler av Co2-verdikjeden innen lakseoppdrett og Kvarøy vil forske på transport av fersk versus frossen fisk. Mestergruppen ser på bygg og anlegg og en rekke andre nasjonale aktører er i gang med forskjellige konkrete prosjekter. Alt for å kunne treffe mer bærekraftige valg, basert på forskning. Dette er bedrifter som makser kunnskapsgrunnlaget de baserer beslutningene sine på, forklarer han.

- Vi er langt fra ferdige, vi har akkurat begynt. Men når bedriftene vi snakker med ser verdien av kunnskapsbanken vi lager skjønner de at dette er et tog som begynner å ta fart. Dette er en ekspress du vil reise med, avslutter Berg-Olsen


FAKTA

TERRAVERA Foundation er en norsk teknologistiftelse. Samarbeider med NTNU, NHH, UIB, HVL, NMBU og kartlegger verdikjeder i næringslivet for å skape faktabaserte sammenligningsgrunnlag. Målet er at en skal kunne ta bærekraftige valg basert på forskning og objektive fakta. Plattformen er open source.

Organisasjoner som er en del av forretnings- og utviklingsprogrammene er: Formuesforvaltning, Norsk Eiendom, Vestland Fylkeskommune, Maritime Bergen, Mestergruppen, DNB, Fana Sparebank, Nordea, Sparebanken Vest, DOF, Sweco, PWC, Norconsult, Nysnø, Investinor, Kitemill, Norcod, ScaleAQ, Trefadder m.fl.

Ole Reinert Berg-Olsen er Managing Director i Terravera Foundation

Ole Reinert Berg-Olsen er Managing Director i Terravera Foundation