Odfjell Oceanwind AS

12.04.2022

Odfjell Oceanwind utvikler, eier og driver en flåte av flytende Mobile Offshore Wind Units (MOWUs) med det primære formålet å levere strøm til "off-grid" eller "micro-grid" forbrukere.

Odfjell Oceanwinds MOWU er den første flytende vindturbinen designet for mobilitet, som gjør effektiv mobilisering og demobilisering mulig.

Vår unike utleiemodell er fleksibel og har kort mobiliseringstid. Dette lar oss bidra til en raskere overgang til fornybar energi, et verdifullt verktøy for å nå verdens utslippsreduksjonsmål. 

Energiomstillingen er århundrets utfordring, og Odfjell Oceanwind kombinerer 50 års erfaring fra et røft offshoremiljø og 20 år fra havvind for å skape fleksible vindkraftløsninger for fremtiden. Denne kompetansen gjør Odfjell Oceanwind posisjonert til å realisere de mulighetene som finnes ved å utnytte eksisterende teknologi med innovasjon for å redusere kostnadene forbundet med havvind.
Odfjell Oceanwinds WindGrid™ hybridløsning muliggjør en reduksjon av CO2-utslipp på opptil 70 % sammenlignet med konvensjonell kraftproduksjon fra fossilt brensel.

Les mer om Odfjell Oceanwind på deres nettside