Open House Bergen

18.03.2022

Open House Bergen ble etablert februar 2022 - og er en frivillig organisasjon initiert av fire arkitekter; Jeanette Hoff, Carmen Isabel Olsen Roman, Tord Rosenberg Træen og Tora Marie Nitter, med ulike innfallsvinkler, men med et felles brennende engasjement for arkitekturformidling, og verdien av den opplevde arkitekturen som gir rom for samtaler, inspirasjon og arkitekturglede.

Bergen har en utrolig rik bygningsarv og historie å ta av - så prosjektene vil være varierte, både i program, størrelse og kompleksitet. Bygg som i hverdagen er utilgjengelige vil under arrangementet være åpne. Dette gir en unik mulighet til å styrke folks kunnskap om lokal arkitekturhistorie, og danne en bredere forståelse for hvordan byen har formet seg med tiden, samt hva som videreutvikler den i dag. Hovedmålet vårt er å gi opplevelser, danne engasjement og dialog gjennom arkitekturen - for alle.

Les mer om Open House Bergen på deres nettside