Digitaliq AS (Mittvarsel.no)

16.02.2022

Digitaliq AS ble etablert i Bergen i 2016, og har utviklet MittVarsel.no, en skybasert løsning som dekker alle behov for å håndtere varsling av kritikkverdige forhold.

Lovendringer i Arbeidsmiljøloven og EU-direktiv har ført til at det er flere krav knyttet til å tilrettelegge for varsling om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Videre har lovendringer knyttet til GDPR blitt stadig viktigere. Vi har derfor laget et system som tar hensyn til alle problemstillingene.

Våre kunder har gjennom disse fem årene vært viktige bidragsytere for at løsningen MittVarsel.no har utviklet seg til å bli et komplekst system med et enkelt brukergrensesnitt. Vi har utviklet en digital portal som er skalerbar og som kan tilpasses den enkelte kunde, liten som stor.

Om MittVarsel.no

  • Mittvarsel.no er en varslingsportal som er i tråd med arbeidsmiljøloven og EU-direktivet. Blant annet ved å legge til rette for at ansatte kan varsle anonymt og mulighet til å levere et varsel skriftlig eller muntlig.

  • Portalen følger GDPR lovgivningen. All informasjon som kommer inn knyttet til en varslingssak lagres i portalen. Det er kun et fåtall som har tilgang til å lese og saksbehandle et varsel. Hver gang noen åpner en sak, blir det registrert. Det er også lagt inn sikkerhetstiltak som to-stegs pålogging.

  • Varsler får en egen bruker, den gir tilgang til å få en oversikt over sin egen varslingssak. Varsleren kan legge til relevant informasjon i saken, samt kommunisere med saksbehandler.

  • Portalen legger til rette for at varsler skal kunne velge hvem varslet skal gå til, dette for å forebygge at saken går til en inhabil part. Videre tenker vi at dette gjør at terskelen for varsling om kritikkverdige forhold blir lavere, da den ansatte kanskje blir mindre redd for sanksjoner på grunn av varslingssaken.

Du kan lese mer om Mittvarsel på deres hjemmeside