Linn Magnusson Lillefosse er direktør for Construction, Installation & Infrastruktur i Eterni Group
Linn Magnusson Lillefosse er direktør for Construction, Installation & Infrastruktur i Eterni Group

Eterni Group

27.01.2022

Eterni Group, Norges og Nordens raskest voksende bemanningsbyrå, har nylig blitt medlem av Bergen Næringsråd. Selskapet ble etablert av Rune Myrseth i Bergen i 2011, og gikk til topps i Deloitte’s og NHHs kåring av Norges Best Managed Companies i 2020.

- Det er helt klart at vi spiller en sentral rolle i det lokale næringslivet, sier Myrseth. - Både direkte og indirekte.

Eterni Gruppen har vokst seg svært store de seneste årene, både organisk og gjennom oppkjøp.

- Nøkkelen til oppkjøps-suksessen har i stor grad vært å finne spesialiserte selskaper med lidenskapelige mennesker som er tett knyttet til sine kunder og medarbeidere, fortsetter han. - Vi leverer tjenester i hele Norden i en rekke ulike bransjer, men er opptatt av å forbli lokalt forankret.

Blant datterselskapene i Eterni Gruppen finner du Pedagogisk VikarSentral (PVS), Norges ledende bemanningsbyrå innen pedagogisk personell, etablert av tre lærere i Bergen i 2004. PVS har i dag 12 ulike avdelinger, og ca. 3500 ansatte i oppdrag heltid eller deltid i skoler og barnehager.

- Det har vært lagt ned en enorm innsats i å styrke bemanningen i skoler og barnehager under pandemien. PVS opplever fremdeles å ikke kunne imøtekomme alle behovene, men aldri har vi hatt så mange i jobb som vi har i dag. Også innen bygg & industri, samt produksjon, har Eterni Gruppen opplevd høy etterspørsel.

I oktober ble Askøy-selskapet Safejob også en del av Eterni Gruppen:

- Sammen med Elektro Personell og med både danske og norske kolleger har vi samlet en rekke spesialister innen anlegg og infrastruktur, samt tekniske tjenester, sier direktør for Construction, Installation & Infrastruktur Linn M. Lillefosse.

- Mange i selskapet har nå flere tiårs erfaring med levering av industriarbeidere til raffinerier, olje- og gass installasjoner, verfts- og skipsindustri, samt teknikere til både onshore, offshore og inshore. Vi merker en økende etterspørsel etter arbeidskraft til disse næringene, og vi jobber hver dag med å bistå flest mulig inn i faste stillinger. Våre medarbeidere spiller en større og større rolle i det grønne skiftet, og internt har vi samfunnsansvar og bærekraft høyt på agendaen. Ansvaret er en integrert del av alle våre kjerneprosesser og drift, og er særlig knyttet opp til bærekraftsmålene om sysselsetting, vekst, anstendig arbeid og ikke minst likestilling. Vi er sterke pådrivere for faste stillinger og jobber systematisk for fast ansettelse av utleide konsulenter og medarbeidere, fortrinnsvis i høye og reelle stillingsprosenter. Innen bygg- og anleggsnæringen velger medarbeiderne som regel å tre inn i 80-100 % stillinger, og mange blir direkte ansatt hos innleier når behovet blir fast.

Vi opplever at medarbeiderne våre føler seg godt ivaretatt i Eterni Gruppen. Vi har ansatte i jobb i tilnærmet alle sektorer hver eneste dag, og er veldig stolte av den jobben som gjøres. Mange prosjekter hadde stoppet helt opp eller tatt veldig mye lenger tid uten innleid personell.

I 2021 fikk Eterni Gruppen nye eiere; det danske private equity selskapet Axcel, og ble en del av Moment Gruppen. Bergenseren Rune Myrseth er konsernsjef for hele Moment-Eterni, som har en samlet omsetning på over 3 milliarder norske kroner. I anledning 10 årsjubileet i fjor, ble Eterni Stiftelsen stiftet. En ideell stiftelse som har som formål å skape jobbmuligheter i trygge rammer til mennesker som har stått utenfor arbeidslivet en lengre periode. Stiftelsen gir også bidrag til andre samfunnsnyttige formål, særlig rettet mot barn og unge. Sistnevnte gikk tidligere under navnet PVS-fondet.

Linn M. Lillefosse oppfordrer de som er nysgjerrige på selskapet om å ta kontakt: - Vi søker alltid flere gode samarbeidspartnere. Dersom du er nysgjerrig på oss eller f.eks. om du kunne tenke deg å være med på laget i Eterni Stiftelsen og bidra til at flere finner tilbake til arbeidslivet, så ikke nøl med å ta kontakt. Jeg kan nås på linn.m.lillefosse@eterni.no.