MH Partners

06.09.2021

Advokatene Cecilie Koch Hatlebrekke og Linda Rudolfsen Myklebust har startet et nytt advokatfirma, MH Partners. MH Partners er et verdibasert firma som leverer generelle forretningsjuridiske tjenester med et særlig fokus på bærekraft. Hatlebrekke og Myklebust har begge hoppet av lederstillinger i henholdsvis shipping og offshore og har praktisk erfaring med strategi- og bærekraftsarbeid.

Firmaet vil jobbe mer integrert og strategirettet enn det advokater tradisjonelt gjør og har som mål å forenkle og operasjonalisere bærekraft for næringslivet gjennom fokus på samarbeid og kompetansedeling. De har observert hvor utfordrende det kan være for små og mellomstore bedrifter å håndtere mylderet av informasjon, initiativ og standarder på bærekraftsområdet, og at dette kan gjøre det vanskeligere for vestlandsbedriftene å utnytte de mulighetene som det grønne skiftet innebærer. Dette ønsker de å bidra til å gjøre noe med.

Mer informasjon om MH Partners finnes på www.mhpartners.no.