StartupLab

23.08.2021

Fra Oslo til Bergen
StartupLab ble etablert i Oslo i 2012 som en inkubator og tidligfase investor for Norges mest ambisiøse gründere. Åtte år senere ekspanderte de til Bergen, etter invitasjon fra GC Rieber og DNB. Kombinasjonen av kompetent industri, et stort næringsliv og sterke forskning- og utdanningsinstitusjoner gjorde Bergen til et naturlig sted å etablere seg.

- Vårt fokus er «founders first». Gründerne skal stå i sentrum. Hvert år har vi over 500 søkere som ønsker å bli en del av StartupLab. Vi tar inn 40 hvert år, og 40 selskaper går ut. Målet er at de skal komme inn med et par ansatte, og gå ut når de har ekspandert seg opp til å bli et stort nok selskap til å stå på egne ben med 8-10 ansatte, uttaler leder for Bergenskontoret – Erlend Waaler.

Teknologi i hovedsete
StartupLab er spesielt opptatt av teknologiselskaper. Gründerne skal også ønske å bygge en internasjonal skalerbar virksomhet for å bli medlem på StartupLab. Derfor har StartupLab to kriterier for virksomheter som ønsker å søke seg inn: de må ha en stor grad av teknologi i sin virksomhet, og de må ha et team som har en god sammensetning av kompetanse og gjennomføringsevne. På den måten er StartupLab et sted hvor ambisiøse gründere møter likesinnede, og ser mye synergier mellom selskapene som sitter hos dem.

- I dag har 7 av 10 virksomheter som går ut av StartupLab fortsatt på sin vekstreise, og lykkes med å bli veletablerte virksomheter.

Et stort nettverk
StartupLabs partnernettverk inkluderer mange tungvektere som DNB, DNV, Telenor, Schibsted, GC Rieber, Frydenbø og Equinor. StartupLab har også fire industriprogram med domenekunnskap og nettverk medlemmene kan nyte godt av.

- Skal en lykkes med å bygge neste generasjons norsk næringsliv må dagens aktører ønske å bli utfordret. Våre partnere deltar aktivt i miljøet vårt for å oppdage ny teknologi og trender som kan gi de en fordel både nasjonalt og internasjonalt. Vi har flere eksempler hvor gründere i StartupLab har vært med å løse konkrete utfordringer i de største virksomhetene i landet.

Tilgang på kapital
I tillegg til å være en inkubator investerer StartupLab i norske oppstartsselskap, typisk 1-3 mNOK for ca 10% eierandel. Til nå har vi investert 200 MNOK i nye spennende selskaper. Det som er unikt med våre fond er at vi henter kapital fra suksessfulle gründere som har lykkes. Det skaper et økosystem hvor de som lykkes reinvestere pengene i nye selskap, samt at nye grunderne får kompetent kapital og investorer som forstår deres reise.

Les mer om StartupLab her.