Time2Staff AS

04.06.2021

Time2Staff har kontorer i Lien 79, og er 6 ansatte.
Vår hovedvirksomhet er bærekraftige løsninger for å digitalisere bemanning og rekrutteringsbransjen. Vårt hovedmål er å fjerne bemanning og rekrutteringsselskapet som et fordyrende mellomledd, og gi gevinsten av dette tilbake til våre kunder og personell.

Eierselskapene bak Time2Staff er veletablerte tradisjonelle bemanningsbyråer som har lang erfaring ifra bransjen. Ønsket om å digitalisere bransjen har vært stort. Da covid-19 slo innover oss, tenkte vi at tiden var inne for å sette i gang!

Time2staff er en digital plattform som knytter kunder sammen med tilgjengelig personell.
Kunder legger enkelt ut sine jobber som personell kan melde sin interesse for.
Kundene betaler en fast leiepris per time og velger selv hvem jobben tildeles.
Personell lønnes av oss og stempler inn og ut i plattformen.
Kunden godkjenner timene og rater personell med 1-3 stjerner.

Time2Staff er bygget med en lett og fleksibel infrastruktur med støtte for global skalering. Dette gjør at Time2Staff kan tilby kunder en lavere pris på innleie samtidig som personell får en høyere lønn.

Dette vil vi gjøre:

  • Lansere en intuitiv app som matcher personell med kunder.

  • Fjerne mellomleddet og skape direkte kommunikasjon mellom kunde og personell.

  • Personell finner jobber i interaktivt kart, muliggjør jobb hvor man vil.

  • Heve kvaliteten på personell gjennom vårt "Time2Staff Academy", digitale opplæringskurs.

  • Være et verktøy som skal gjøre bemanning & rekrutteringsbyrået overflødig.

  • Tilby kunde en fast pris per time, uten noen "prisfaktor" eller skift tillegg.

  • Tilby kunder gratis rekruttering av personell.

  • Betale lønn til personell innen 48 timer etter hver jobb.

  • Betale ut bonus for hver 10 topp-rating personell får.


For mer informasjon om Time2Staff AS se våre nettsider, eller på sosiale medier.