Eivind Nilsen leder Siemens AS Bergen
Eivind Nilsen leder Siemens AS Bergen

Siemens AS

28.05.2021

Siemens AS har kontorer i Kanalveien 7, og vi er ca. 60 medarbeidere. Totalt er vi ca. 600 medarbeidere i Norge. Vår hovedvirksomhet er bærekraftige løsninger for automatisering, digitalisering og elektrifisering innen energiproduksjon/distribusjon, bygg, industri og infrastruktur.

Siemens i Bergen og Vestland fylkeskommune
Våre dyktige ingeniører prosjekterer og leverer energi distribusjonsløsninger for de fleste energi selskapene i Vestland. Innen byggteknologi er det løsninger for energi effektive og sikre bygg, og på industrisiden digitale automatiseringsløsninger. Med god støtte fra Siemens internasjonale virksomhet leverer vi de sikreste og mest effektive løsninger.
Særskilt stolt er vi over å ha kunnet ansette over flere år dyktige ingeniører fra Høyskolen i Bergen, også under det siste års pandemi. Webinarer og kurs er en voksende virksomhet.

De politiske mål om høy grad av elektrifisering, krever store investeringer. Vi er opptatt av løsningene må være mest mulig effektive og sikre. Ikke bare teknisk, men også slik at det gir best mulig nytte for samfunnet. Dette krever nye metoder for å planlegg, og digitale løsninger via de plattformer vi leverer vil bidra til kundens og samfunnets best mulige utnyttelse.
Kraftmangel er hett tema i Vestland. Vi kan ikke vente på tradisjonell kraft utbygging og overføringskapasitet skal økes. Det er derfor viktige å optimalisere det energinettet vi har.

Strategi, bærekraft og samfunnsansvar
Det skal også være et overordnet formål med virksomhetens aktiviteter, som ikke kun handler om fortjeneste, men også det å bidra til å løse noen av verdens utfordringer, som for eksempel global oppvarming. Vi støtter aktivt samfunnets utvikling, samtidig som vi sikrer vår framtid som et selskap. Vi handler på vegne av de 17 globale bærekrafts målene og FN: 2030-agenda, og strever etter å balansere mennesker, miljø og lønnsomhet.

For mer informasjon om Siemens AS se våre nettsider, eller på sosiale medier