INTRO DM

14.01.2021

INTRO DM er et resultat av sosialt entreprenørskap bygget på flere års erfaring med arbeid med sårbare ungdom.

INTRO tilbyr tilpasset individuell oppfølging som tar sikte på å addressere ungdommens unike utfordringer, både individuelt og i samspill med andre, på vegne av aktører som NAV, fylkeskommunen, barnevernet og kriminalomsorgen. Vi bruker anerkjente metoder og verktøy som blant annet Empowerment, MILIFE og ART. Alle metoder og tiltak bygger rundt de fire S-ene (selvtillit, selvfølelse, selvinnsikt og selvledelse), som fundamenterer god psykisk helse og livsmestring.

Våre gode resultater skyldes en unik metodisk tilnærming til arbeid med ungdom, basert på relasjon, aktivitet og dialog hvor ungdommens ressurser er i fokus. Vi støtter og veileder ungdommer til å ta gode valg for seg selv og andre og bidra positivt til fellesskapet. Vårt mål er å legge til rette for at sårbare unge får lov til å bidra til fellesskapet på en verdifull måte gjennom å styrke ungdommen og å åpne dørene til relevante arenaer i storsamfunnet.

Les mer om INTRO DM på deres nettside