Kompetanse med hjertevarme

15.06.2022

«Alle» kjenner Haraldsplass Diakonale Sykehus. Men visste du at bak sykehuset står en ideell stiftelse med et mangfold av virksomheter også innen høgskoleutdanning, barnevern, eldreomsorg og psykisk helsevern? Nylig meldte Haraldsplass Diakonale Stiftelse seg inn i Bergen Næringsråd.

Astrid Aarhus Byrknes er samfunnskontakt og rådgiver hos Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Hun har en variert bakgrunn som leder for sykehjem i Bergen, leder for hjemmebaserte tjenester, bistandsarbeid i Peru, ordfører i Lindås kommune gjennom tre perioder og vararepresentant på Stortinget.

- Stiftelsen er svært mangfoldig, og hos oss er alle velkommen til å jobbe som vil gjøre noe godt og vakkert for sin neste. Siden starten i 1918 har stiftelsen drevet omsorgsarbeid. Først med utdanning og sykehusklinikk og i dag som et moderne konsern med et stort antall virksomheter, forteller hun.

Ønsker enda mer engasjement
Haraldsplass Diakonale Stiftelse står bak Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Samtalesenter, Regines Gjestehus, Diakonifellesskapet, Soltun gård, Solli DPS, Haraldsplass Barnevern, VID Vitenskapelige Høgskole, Domkirkehjemmet Sykehjem og Siljuslåtten Sykehjem. I disse dager blir det også inngått kjøpsavtale mellom Stiftelsen og Serio Ungdomssenter AS i Agder. Samlet har stiftelsen gjennom de ulike virksomhetene ca 3000 ansatte, der sykehuset alene står for ca 1200 ansatte. Med så mange og varierte virksomheter blir det også omfattende drift av stab, eiendom og fellestjenester.

- Stiftelsen ønsker å bidra enda mer, og vil jobbe også utenfor Bergen, blant annet med barnevern. Vi ønsker å være en relevant samfunnsaktør som er opptatt av tjenesteutvikling til det beste for det enkelte mennesket. Vi ser at flere grupper i vårt samfunn «faller mellom stoler» og disse ønsker vi å løfte. Hospice-filosofien er noe vi kunne tenkt oss å arbeide med og fått etablert også i Bergen, forteller Byrknes.

Hospice er lite utbredt i Norge, men er en institusjon som spesialiserer seg på å gi tilbud til pasienter i livets sluttfase. Dette innebærer en helhetlig omsorgstanke rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov og problemer av fysisk, psykisk, sosial, åndelig og eksistensiell karakter. Omgivelsene har minst mulig sykehuspreg med vekt på interiør og adferd hos personalet. Det styrker verdighet og respekt, lindrer lidelse og gir trøst og støtte.

Grunnbjelken er diakoni
Diakoni som begrep brukes innen den kristne kirken om dens arbeid med nestekjærlighet. Det er definert som kirkens omsorgstjeneste som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonifellesskapet på Haraldsplass er tradisjonelt et kristent faglig og kulturelt fellesskap der medlemmene - som regel utdannede sykepleiere - gjennom sjelesorg, undervisning og veiledning hjelper sin neste. I dag består diakonifellesskapet av et stort mangfold av grupper.

Etablerer Fagskolen Diakonova
- Haraldsplass har gjennom alle år vært opptatt av utdanning, og vi er nå med på å etablere den nye Fagskolen Diakonova som vil ha studietilbud innen helse- og omsorgsfag. Diakonova skal tilby utdanninger som bidrar til å møte behovene for kvalifiserte yrkesutøvere i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, forteller Byrknes.

Diakonova blir et av flere allerede godt etablerte samarbeidsområder mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Bergen kommune. Eksempelvis er Haraldsplass Diakonale Sykehus lokalsykehus for de nordre bydelene, og Haraldsplass barnevern følger opp ungdom som bor hjemme.

Studenter leser på fellesrommet Magasinet.

Studenter leser på fellesrommet Magasinet.

Mer informasjon
For mer informasjon om Haraldsplass Diakonale Stiftelse – se www.haraldsplass.org eller kontakt Astrid Aarhus Byrknes på epost asby@hk.haraldsplass.no eller tlf. 913 80 688.