Motitech er igjen klare for å arrangere Sykkel-VM for eldre, et av verdens største idrettsarrangement.
Motitech er igjen klare for å arrangere Sykkel-VM for eldre, et av verdens største idrettsarrangement.

Bergen med verdens største idrettsarrangement

23.03.2022

De er av internasjonale aktører karakterisert som den mulige løsningen på et av verdens mest gjenstridige problemer – immobilitet blant eldre og personer med demens. Nå skal Motitech, som nylig ble medlem av Bergen Næringsråd, arrangere verdens største idrettsarrangement.

På Sagstad nord for Frekhaug møter vi Torbjørn Langeland (Chief Executive Officer) og Roald Kvam (Senior Adviser). På ni år har Motitech vokst fra et samarbeidsprosjekt med sykehjemsetaten i Bergen kommune der målet var å motivere eldre og personer med demens til å bli mer fysisk aktive, til å bli godt etablert i de nordiske landene, Storbritannia, Australia, Canada, Israel og Sveits. De vekker internasjonal oppsikt, noe blant annet britiske denne artikkelen i The Guardian viser.

- Resultatene fra prosjektet med Bergen kommune ga stor effekt. Derfor videreutviklet og tilbød vi konseptet til andre i både Norge og resten av verden, forteller Langeland og Kvam.

Irriterende enkelt, helsebringende konsept
Motitech har «dobbel bunnlinje» - det er sterkt verdidrevet og historiene berører mange. Her kobles teknologi, velferd og livskvalitet for å skape en bedre hverdag for eldre, personer med demens, pårørende og omsorgsansatte.

- Konseptet vårt er nesten irriterende enkelt: Vi kobler innendørs sykling med video av steder som vekker minner. Det gir beviselig umiddelbare og transformative fordeler som mindre angst, frustrasjon og forvirring. Bedre søvn- og spisemønster. Mindre behov for smertestillende og andre medisiner. Og mest avgjørende, mer aktivitet for eldre og personer med demens, forteller Langeland og Kvam.

Bevegelse = ekstrem samfunnsverdi
Immobilitet er et alvorlig problem blant beboere i omsorgshjem. Ifølge den nevnte The Guardian-artikkelen kan immobile eldre på bare én uke miste 10-12 prosent av muskelmassen og redusere sirkulasjonsvolumet, som kan føre til at indre organer slutter å fungere, med 25 prosent.

Å reversere slike skader er ikke enkelt: Hver 10. dag med sengeleie på sykehus gir tilsvarende 10 år med muskelaldring hos personer over 80 år. Den muskelen kan bare gjenoppbygges med en hastighet på seks prosent i uken. Om eldre mennesker er immobile i bare tre til fem uker, kan de miste evnen til å stå. Den beste måten å bremse tapet av muskelmasse og funksjon på er motstandstrening.

- Studie fra England har vist samfunnsnytten av bevegelse for disse gruppene. Enkelt sagt gir 1 krone inn 3 kroner tilbake. Her snakker vi konkret bærekraftsarbeid, siden eldrebølgen er den største enkeltutfordringen vi som samfunn står overfor, også globalt, sier Kvam og Langeland.

Endring i reell livskvalitet
Motitech har altså utviklet et filmbibliotek som gjør det mulig for brukere å besøke kjente steder fra barndommen og andre viktige steder i livet, ved hjelp av et videobibliotek som inneholder over 2000 videoer fra en mengde land.

Jon Ingar Kjenes, gründeren bak Motitech, fortalte til The Guardian historien om en eldre person med demens med dobbelt hoftebrudd:
- Da hun kom tilbake fra rehabilitering, var hun så aggressiv og preget at legene sa at hun aldri ville gå igjen. Men etter seks måneders sykling til film, var hun i stand til å gå uten hjelp.

Sponsorjakt til verdens største idrettsarrangement
I 2017 arrangerte Motitech “Sykkel-VM for eldre” / ”Road Worlds for Seniors” for første gang. Dette er blitt et årlig, globalt arrangement som er i ferd med å bli verdens største idrettsarrangement. Det har inspirert tusener til å sykle enorme distanser uten å forlate omsorgshjemmene.

I 2019 deltok eksempelvis nesten 4300 syklister fra sykehjem, dagsenter og seniorsenter i syv land. Det ble totalt syklet 108.412 km på de 25 dagene konkurransen varte. Kledd i T-skjorter, sykkel-capser og buttons i eget VM-design, konkurrerer eldre og personer med demens om pokaler, heder og ære. Mesterskapet skaper enormt sosialt engasjement i dagligstuene, der det ofte lages eksempelvis matkonsepter rundt landene det sykles gjennom.

Årets mesterskap avholdes 3. til 28. oktober. I 2021 var det over 5000 deltakere fra 11 land som til sammen syklet fire ganger rundt jordkloden. Til sammenligning hadde vinter-OL i Beijing nylig 2900 deltakere fra hele verden. Nå leter Motitech etter flere samarbeidspartnere fra Bergensområdet til dette massive arrangementet.

- Her er det masse goodwill å hente. Konseptet skaper mye god helse gjennom sosiale aktiviteter, så ta gjerne kontakt om det er interesse for samarbeid. Våre partnere vil bidra til å styrke og øke livskvaliteten for mennesker som eldes rundt om i verden, noe som korresponderer godt til FNS bærekraftsmål nr 3 som regjeringen presiserer skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, understreker Langeland og Kvam.

 

Mer om Motitech og Sykkel-VM for eldre:

Sykkel-VM / Road Worlds for Seniors
Motitech

Ønsker du og din virksomhet mer informasjon om det å bli sponsor til verdens største idrettsarrangement, eller mer informasjon om mobilitet for eldre og personer med demens? Kontakt

Torbjørn Langeland (tl@motitech.no, tlf. 906 17 558) eller  Roald Kvam (rk@motitech.no, tlf. 909 61 476)

Roald Kvam og Torbjørn Langeland i Motitech.

Roald Kvam og Torbjørn Langeland i Motitech.