Bærekraft i daglig drift

31.03.2022

Jobber du i en mellomstor virksomhet som skal arbeide med bærekraft? Bli med på kurs i bærekraft der du lærer praktiske verktøy og identifiserer muligheter for din virksomhet.

BI har utviklet tre fleksible kurs tilpasset personer som står i full jobb, og kompetansen vil være direkte anvendbar i daglig drift. Nå skal kursene gjennomføres som en gratis pilot, der deltakere fra bedrifter tilknyttet Næringshagene i Norge, Cermasys, Bergen Næringsråd og SMB-Norge blir prioritert. Kursene er spesiallaget for små og mellomstore virksomheter som må møte nye krav til bærekraft eller som ønsker å se nye muligheter som en følge av bærekraftsarbeid.

For mer informasjon og melding, trykk her

Få høyaktuell kompetanse
På kursene vil du lære om bærekraftsmålene og om bærekraftskrav. Videre få innsikt i hvordan samarbeide på nye måter med kunder, leverandører og partnere for å bli mer bærekraftige, samt få kompetanse som gjør deg skodd til å se nye forretningsmuligheter som en følge av bærekraftsarbeid.

Hvert kurs går over 3 uker og gjennomføres nettbasert. Undervisningen vil bestå både av forelesninger – 9 timer totalt, samt praktiske case og involvere bedrifter. Kommunikasjon mellom deltagere vil også være sentralt.
- For å gjøre det enkelt for kursdeltakerne skal kursene leveres nettbasert med en blanding av digitale forelesninger og eget arbeid mellom disse, sier professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, som er faglig ansvarlig for utvikling av de nye korte kursene fra BI.

Læring spesialtilpasset bedriftenes behov
Kursinnholdet er utviklet etter en grundig innsiktsfase. Sammen med Næringshagene i Norge, Bergen Næringsråd, SMB-Norge og CEMAsys, kartla BI kompetansebehovet innen bærekraft hos 30 små og mellomstore bedrifter høsten 2021.

- Vi har avdekket at behovet er en grunnleggende kompetanse innen bærekraft i daglig drift. Som en utdannelsesinstitusjon ønsker BI at kunnskapen er direkte anvendbar. Som læringsmetode vil derfor PPP (Present, Practice, Produce) være sentral, forklarer Ditlev-Simonsen.
For å sikre at kursopplegget svarer til behovet, inviterer nå Næringshagene i Norge, Bergen Næringsråd, SMB-Norge og CEMAsys bedriftene i sine nettverk til kurspiloter utover i 2022. Kursdeltakerne vil kunne ta en frivillig eksamen innen utgangen av året.


Hvem kan delta?
Kursene, som har i alt 40 plasser, passer spesielt for mellomstore bedrifter med ca. 20-60 ansatte. Pilotdeltakerne må delta på alle tre kursene for å få være med. Deltakelse er gratis. Søknadsfrist for kurspåmelding er 17. mai.

Bærekraft i praksis – Tre kurs:
Bærekraft basics – innføring i bærekraft i daglig drift – kursansvarlig Professor Caroline D Ditlev-Simonsen
Hvordan skape verdi og bærekraft sammen med andre? – Kursansvarlig Professor Lars Huemer
Sirkulærøkonomi og plattformer: nye muligheter - kursansvarlig førsteamanuensis Marit Sjøvaag