Muhammad Ismail Shah er TCMs nye administrerende direktør. (Foto: Thomas Førde)
Muhammad Ismail Shah er TCMs nye administrerende direktør. (Foto: Thomas Førde)

Muhammad Ismail Shah ny administrerende direktør på TCM

17.02.2022

Muhammad Ismail Shah (41) er utnevnt til ny administrerende direktør for Technology Centre Mongstad DA (TCM). Shah begynte i selskapet i 2016, og har de siste to årene vært teknisk sjef og medlem av ledergruppen.

Shah etterfølger Robert Henricks som har vært fungerende administrerende direktør siden september 2021.
– Vi er glade for at Shah har takket ja til å lede TCM. Han har solid faglig bakgrunn og bred erfaring fra ledelse av krevende prosjekter med fangst av CO2, sier leder av TCMs Selskapsmøte, Svein Ingar Semb. Semb representerer Gassnova SF, som på vegne av staten har en eierandel i TCM på 73,9 prosent. Equinor, Shell og TotalEnergies er TCMs øvrige eiere, som gir sin tilslutning til forfremmelsen av Shah.

Ser frem til å ta fatt
– TCM er verdens største og mest fleksible testsenter for verifisering av teknologier for CO2-fangst, og et ledende kompetansesenter på området. Jeg tar fatt på lederoppgaven med ydmykhet, energi og stor glede. Vi har mye spennende foran oss i utviklingen av teknologier som bidrar til reduksjon i klimautslippene, sier Muhammad Ismail Shah.

Shah har er bachelorgrad i kjemiteknikk fra Universitetet for engineering og teknologi i Peshawar i Pakistan. Han har også en mastergrad i olje- og gassengineering fra Aalborg Universitet i Danmark. Shah startet yrkeskarrieren i 2008 med prosjekter for konvertering av biomasse til transportdrivstoff. I 2011 ble han ansatt som teknologirådgiver i Gassnova og fem år senere sekondert til TCM. Foruten å delta i ledelsen av testprosjekter for CO2-fangstteknologier på Mongstad, har Shah også skrevet en rekke forskningsbaserte publikasjoner om temaet.
Muhammad Ismail Shah er gift, har fire barn og er bosatt i Alversund i Alver kommune.
Fungerende administrerende direktør Robert Henricks går tilbake til rollen som driftssjef på TCM.

– Det har vært en krevende periode med stor aktivitet på TCM under Henricks ledelse, samtidig med en pågående pandemi. Vi takker ham for utmerket innsats, sier Svein Ingar Semb.

Fakta om TCM
Technology Centre Mongstad (TCM) fremmer karbonfangst som virkemiddel for en renere og grønnere fremtid – ved å bygge bro mellom teknologiutviklere, vitenskap og industriell anvendelse av teknologier for CO2-fangst. Vår viktigste oppgave er å teste, verifisere og demonstrere ulike teknologier relatert til kostnadseffektiv og industriell fullskala CO2-fangst.

TCM tilbyr også rådgivningstjenester til karbonfangst-prosjekter. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av karbonfangstteknologi i ulike bransjer og industrier. Technology Centre Mongstad er dermed en viktig del av Norges bidrag i kampen mot klimaendringene.


Kontaktpersoner:
Muhammad Ismail Shah, adm. direktør TCM DA
Tlf. (+ 47) 97 49 53 93 / mis@tcmda.com

Svein Ingar Semb, styreleder i TCM DA og teamleder i Gassnova SF
Tlf. (+ 47) 41 16 27 80/ sis@gassnova.no