Fra venstre: Li-Hsuan Chen, Camilla Lindelid Strand, Magnus Hopland, Jonny Klemetsen, Adrian Heggernes, Øyvind Grimsgaard, Astrid Hamre-Os, Per Kåre Otteren.
Fra venstre: Li-Hsuan Chen, Camilla Lindelid Strand, Magnus Hopland, Jonny Klemetsen, Adrian Heggernes, Øyvind Grimsgaard, Astrid Hamre-Os, Per Kåre Otteren.

Youwell – digitale løsninger for bedre helse

27.01.2022

Helsevesenet står overfor store utfordringer. Bergensfirmaet Youwell er helt i front med nye, evidensbaserte digitale løsninger særlig tilpasset helsesektoren.

Kostnadene i helsevesenet øker i takt med behovet for psykisk og somatisk helsehjelp. Utfordringene vi står ovenfor – en aldrende befolkning, økning i kroniske sykdommer og høyere forventninger til helsevesenet – kan vi ikke finansiere oss ut av. For å møte utfordringene må pasientens egne ressurser mobiliseres, og måten helsetjenester leveres på må effektiviseres. Blant annet mer digital oppfølging hjemme.

Youwell ble nylig medlem i Bergen Næringsråd gjennom morselskapet Sonat, som eier Youwell sammen med bl.a. VIS (Helse Bergen) og Universitetet i Bergen. Youwell utvikler digitale verktøy, slik som ulike apper tilpasset ulike lidelser, for trening, rehabilitering og behandling. Plattformen er bygget i tett samarbeid med helseforetak gjennom årevis med klinisk forskning.

Utfordringer ved offentlig-privat samarbeid
Øyvind Grimsgaard (COO) og CBO Camilla Lindelid Strand (sistnevnte er også medlem av ekspertgruppe Helse i Bergen Næringsråd) møter oss i Youwells kontorer i Bergen sentrum. De har mye erfaring med hvordan et offentlig-privat samarbeid rundt digitale helsetjenester kan og bør fungere.

- Typiske utfordringer i denne typen offentlig-privat samarbeid er svært lang tidshorisont fra idé til produktutvikling, bærekraftig finansiering og kommersialisering.

- Andre utfordringer er varierende grad av digital modenhet og kompetanse på å utvikle produkter og tjenester, at det kreves solide økonomiske reserver og stayerevne av leverandøren i en meget ressurskrevende utviklingsfase, samt lange beslutningsprosesser i det offentlige helsevesenet, forteller de.

Ønsker forståelse og tett samarbeid
Grimsgaard og Strand ønsker tydeligere krav og forventninger om å bidra i næringsutvikling og industripartnerskap i f.eks. bestillinger og tildelingskrav fra Forskningsrådet.

- Alle vinner på økt forståelse for digitalisering, endring, gevinstrealisering, kortere tidssykluser og en positiv kultur og holdning til samskaping mellom private og det offentlige.

- Vi trenger å utvikle nettverk og gode arenaer der forsknings- og utviklingsmiljøene i sykehusene kobles til industripartnere, understreker Strand og Grimsgaard.

Økt behandlingskapasitet og fornøyde pasienter
For pasienten gir Youwells løsninger mindre venting, bedre styring over egen helse ved at data dokumenteres av pasienten, raskere avklaringer gjennom elektronisk dialog med behandlere og økt pasientsikkerhet gjennom standardiserte og kvalitetssikrede tjenester. Terskelen for å få hjelp senkes.

Behandler og organisasjon får redusert tiden det tar å følge opp pasienter, trygg og sikker dialog, rask tilgang på data, forbedret arbeidsflyt, økt behandlingskapasitet og potensial for bedre samhandling med andre behandlere. Prosjektene som er gjennomført har eksempelvis gitt tre ganger økt behandlingskapasitet, opptil 85 prosent redusert kostnad og ventetid, og over 90 prosent pasientfornøydhet.

Youwell har utviklet mange digitale evidensbaserte helsetjenester i samarbeid med partnere som Helse Bergen, Helse i Hardanger, Helse Fonna, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, RBUP Øst og Sør, Solli DPS, Gard og Brorson & Sande. Flere av disse er tilgjengelig på helsenorge.no. Pasienter får gjennom en app tilgang til sitt eget program tilpasset av terapeut, kalender som viser hva som skal gjøres når, sikker og enkel kommunikasjon med egen terapeut eller veileder samt deling av oppfølgingsplan med pårørende og andre ressurspersoner.

Ønsker du mer informasjon om Youwell? Kontakt Camilla Lindelid Strand på tlf. 932 44 131 eller e-post camilla.strand@youwell.no.